ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อข้าราชการอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา.  (Text) (Text)

สมพร ชลสิทธิ์
Call no.: JQ1746 .ส4Publication: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2516Description: 45 หน้า. ตารางSubject(s): สงขลา -- ข้าราชการและพนักงาน -- มติมหาชนระโนด (สงขลา)LOC classification: JQ1746 | .ส4Dissertation note: สารนิพนธ์ บัณฑิตอาสาสมัคร.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1746 .ส4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379002590785
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JQ1746 .ศ6 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช 2482 พร้อมด้วยพระราชกฤษฎีกา กฎ ก.พ. ประกาศ และระเบียบการต่าง ๆ ซึ่งต่อเนื่องจากพระราชบัญญัตินี้ และเฉพาะที่เกี่ยวกับกระทรวงธรรมการ กับพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการฝ่ายพลเรือนพุทธศักราช 2482. JQ1746.ส3 2517 คู่มือสอบชั้นตรี-โท-เอก ตามหลักสูตรใหม่. JQ1746.ส3 2518 คู่มือสอบเลื่อนตำแหน่งข้าราชการทุกระดับตามระบบ P.C. JQ1746 .ส4 ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อข้าราชการอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา. JQ1746 .ส6 พระราชบัญญัติระเบียบ-วินัยตำรวจประกอบด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2518 พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยตำรวจ พ.ศ.2477-2518. JQ1746 .ส9 คนของราษฎร์ / JQ1746 .ส9 คนของราษฎร์ /

สารนิพนธ์ บัณฑิตอาสาสมัคร.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544