รายงานประจำปี ศาลรัฐธรรมนูญ.  (Continuing resource) (Continuing resource)

ศาลรัฐธรรมนูญ
Call no.: KPT2630.ก13 ศ64Analytics: Show analyticsPublication: กรุงเทพฯ : ศาลรัฐธรรมนูญ, 2540-Description: เล่ม : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)Notes: ปี 2556- มีซีดี-รอม 1 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ.Publication Frequency: รายปี.Dates of Publication: 2541-.ISSN: 1513-5160Subject(s): สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ -- วารสารศาลรัฐธรรมนูญ -- ไทยLOC classification: KPT2630.ก13 | ศ64
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT2630.ก13 ศ64 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014944798
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT2630.ก13 ศ64 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014153259
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT2630.ก13 ศ64 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379008902059
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT2630.ก13 ศ64 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379010491000
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT2630.ก13 ศ64 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379008550528
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT2630.ก13 ศ64 2544-45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379009982902
Reference Reference Professor Direk Jayanama Library
Reference Books Reference Stacks KPT2630.ก13 ศ64 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015285134
Accompanying Material (Reference) Accompanying Material (Reference) Professor Direk Jayanama Library
Accompanying Materials Circulation Counter KPT2630.ก13 ศ64 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ห้ามยืม 31379015285142
Reference Reference Professor Direk Jayanama Library
Reference Books Reference Stacks KPT2630.ก13 ศ64 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014972864
Accompanying Material (Reference) Accompanying Material (Reference) Professor Direk Jayanama Library
Accompanying Materials Circulation Counter LAW KPT 2013 292055 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ห้ามยืม 31379014972872
Reference Reference Professor Direk Jayanama Library
Reference Books Reference Stacks KPT2630.ก13 ศ64 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379012624178
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks KPT2630.ก13 ศ64 2559 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015634331
Accompanying Material (Reference) Accompanying Material (Reference) Sanya Dharmasakti Library
Accompanying Materials Circulation Counter KPT2630.ก13 ศ64 2559 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ห้ามยืม 31379015548101
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks KPT2630.ก13 ศ64 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379008415680
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks KPT2630.ก13 ศ64 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379008415631
Accompanying Material (Reference) Accompanying Material (Reference) Sanya Dharmasakti Library
Accompanying Materials Circulation Counter KPT2630.ก13 ศ64 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ห้ามยืม 31379015544258
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks LAW KPT 2014 292055 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015207708
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks LAW KPT 2013 292055 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014826524
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks LAW KPT 2012 292055 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014558069
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks KPT2630.ก13 ศ64 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013949954
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks KPT2630.ก13 ศ64 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013589206
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks KPT2630.ก13 ศ64 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379012606522
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks KPT2630.ก13 ศ64 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379012140878
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks KPT2630.ก13 ศ64 2548-49 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011768158
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks KPT2630.ก13 ศ64 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011106193
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks KPT2630.ก13 ศ64 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010354133
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks KPT2630.ก13 ศ64 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379007664668
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks KPT2630.ก13 ศ64 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379001983734
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks KPT2630.ก13 ศ64 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379007233902
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks KPT2630.ก13 ศ64 2544-45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379009495913
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks KPT2630.ก13 ศ64 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379002013341
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks KPT2630.ก13 ศ64 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379012185907
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks KPT2630.ก13 ศ64 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379009067902
รายการจองทั้งหมด: 0

ปี 2556- มีซีดี-รอม 1 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ.

ปี 2542-2546 ใช้ชื่อ: รายงานศาลรัฐธรรมนูญประจำปี.

ปี 2555 ใช้ชื่อ: ศาลรัฐธรรมนูญ รายงานประจำปี.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544