สิทธิเสรีภาพของคนไทย : สิทธิความเป็นคน / คณิน บุญสุวรรณ.  (Text) (Text)

คณิน บุญสุวรรณ, 2489-
Call no.: KPT2460 .ค36Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2542Description: 191 หน้าISBN: 9742824751Subject(s): สิทธิพลเมืองเสรีภาพLOC classification: KPT2460 | .ค36
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2460 .ค36 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379009672867
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2460 .ค36 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379009672875
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2460 .ค36 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379009672883
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2460 .ค36 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379009672891
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2460 .ค36 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379009672909
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2460 .ค36 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379007229595
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2460 .ค36 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379007229603
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT2460 .ค36 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379007229652
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2460 .ค36 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379007229660
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2460 .ค36 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379007229678
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2460 .ค36 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379007229686
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2460 .ค36 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379007229629
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT2460.ก312540ก4 2545 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน ; และ, พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 / KPT2460.ก312542ก4 2545 พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 / KPT2460 .ค36 สิทธิเสรีภาพของคนไทย : สิทธิความเป็นคน / KPT2460 .ค36 สิทธิเสรีภาพของคนไทย : สิทธิความเป็นคน / KPT2460 .ค36 สิทธิเสรีภาพของคนไทย : สิทธิความเป็นคน / KPT2460 .ค353 2561 คู่มือประชาชน : สิทธิของข้าพเจ้าในคดีอาญา / KPT2460 .ค353 2561 คู่มือประชาชน : สิทธิของข้าพเจ้าในคดีอาญา /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544