เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและโบราณคดี ประชุมจดหมายเหตุสมัยอยุธยา ภาค 1.  (Text) (Text)

สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี. คณะกรรมการจัดพิมพ์
Call no.: DS578 .ส6 2511Publication: พระนคร, 2511Description: 118 หน้า. ภาพประกอบNotes: ศพ พันเอกพระยาศรีวิสารวาจา ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส 8 มิถุนายน 2511.Subject(s): ศรีวิสารวาจา, พ.อ. พระยา, 2439-2511ฮุนตระกูล (นาม)จดหมายเหตุ -- ไทยไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงศรีอยุธยา, 1893-2310ไทย -- ความเป็นอยู่และประเพณีLOC classification: DS578 | .ส6 2511
Contents:ทางพระราชไมตรีและค้าขาย -- 1. จารึกพระเจดีย์สองรักษ์ ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ -- 2. หนังสือออกพระจอมเมืองศรีราชโกษา ปีระกาตรีศก (จ.ศ.983) ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม -- 3. หนังสือออกพระจอมเมืองศรีราชโกษา ฉบับที่ 2 -- 4. อักษรบวรกถา ของออกญาไชยาธิบดี เจ้าเมืองตะนาวศรีมหานคร ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม -- 5. พระราชหัตถเลขา (16 ธันวาคม ร.ศ.128) พระราชทานสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ -- 6. ลายพระหัตถ์สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ กราบบังคมทูลพระกรุณา (18 ธันวาคม ร.ศ.128) -- 7. พระราชหัตถเลขา (21 ธันวาคม ร.ศ.128) พระราชทานสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ -- 8. สัญญา ไทย-ฝรั่งเศส พ.ศ. 2231 ในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์ -- 9. หนังสือออกพระวิสูตรสุนทร ฉบับที่ 1 ถึงเสนาบดีฝรั่งเศส ลงวันพุธเดือน 8 แรม 2 ค่ำ ปีเถาะนพศก ศักราช 2231 -- 10.หนังสือออกพระวิสูตรสุนทร ฉบับที่ 2 ถึง มูสูลายิ ผู้บังคับกุมปันญี ลงวันพุธ เดือน 8 แรม 2 ค่ำ ปีเถาะนพศก ศักราช 2231 -- 11. ราชทูตไทยไปเฝ้าโปปอินโนเซนต์ ที่ 11 พ.ศ. 2231 ในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์. การบำรุงศาสนา -- 1. พระราชทานสมณศักดิ์ให้เจ้าเถรพุทธสาคร เลื่อนขึ้นเป็นพระครูโมลีศรีราชบุตร เมืองพิจิตร พ.ศ.1959 ในรัชกาลสมเด็จพระอินทราชาเจ้า -- 2. สร้างพระพุทธบาทศิลาคู่ไว้ ณ เมืองชัยนาท ปีมะแม พ.ศ. 1970 ในรัชกาลสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (สามพญา) -- 3. พระราชทานสมณศักดิ์ให้พระมหาเถรสาริบุตร เลื่อนขึ้นเป็นพระมหาเถรปิยทัศศรีสารีบุตร ปีเถาะ พ.ศ.1978 ในรัชกาลสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (สามพญา) -- 4. สร้างพระอิศวีสำริดและซ่อมแปลงพระมหาธาตุกับวัดบริพารเมืองกำแพงเพชร ปีมะเมีย พ.ศ. 2053 ในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 -- 5. พระราชทานสมณศักดิ์ให้เจ้าเจ้านิตรยรัตน เลื่อนขึ้นเป็นเจ้ารัตนโมลีศรีไตรโลกย์ ปีกุน พ.ศ.1986 ในรัชกาลสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (สามพญา) -- 6. พระราชทานสมณศักดิ์ให้มหานิสสัยพรหมราชปฤย เลื่อนขึ้นเป็น พระครูธรรมเฐียร ปีฉลู พ.ศ. 2108 สมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิบดี ครองพิษณุโลก -- 7. ทรงพระกรุณาให้สร้างพระพุทธบาทจำลอง ประดิษฐานไว้ ณ วัดจุลามณี พิษณุโลก ปีวอก พ.ศ.2223 ในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์ -- 8. พระราชปุจฉาปฤษณาธรรม 8 ประการ เมื่อพ.ศ.2233 ในรัชกาลสมเด็จพระเพทราขา.9. บุรณะพระบรมธาตุเมืองชัยนาท ปีระกา พ.ศ. 2260 ในรัชกาลสมเด็จพระที่นั่งท้ายสระ -- 10. พระบรมราชาธิบายเพิ่มเติมเรื่งอพระบรมธาตุเมืองชัยนาท -- 11. ชลอพระพุทธไสยาศและสร้างพระวิหารวัดป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พ.ศ.2271 ในรัชกาลสมเด็จพระที่นั่งท้ายสระ -- 12. ทรงพระกรุณาให้สร้างบานประตูมุก สำหรับพระอุโบสถวัดบรมพุทธาราม พระนคร ศรีอยุธยา พ.ศ. 2295 ในรัชกาลสมเด็จพระบรมโกศ -- 13. จดหมายเหตุระหว่างทางพระอุบาลีไปลังกาทวีป เพื่อตั้งสงฆมณฑลสยามวงศ์ พ.ศ. 2295 ในรัชกาลสมเด็จพระบรมโกศ -- 14. ทรงพระกรุณาให้สร้างบานประตูมุกการเปรียญ วัดพระพุทธไสยาศน์ป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พ.ศ.2296 ในรัชกาลสมเด็จพระบรมโกศ -- 15. สร้างพระวิหารร่มพระแท่นศิลาอาศน์ จังหวัดอุตรดิสถ์ พ.ศ.2297 ในรัชกาลสมเด็จพระบรมโกศ -- 16. ทรงพระกรุณาให้สร้างบานประตูมุกพระวิหารพระชืนราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2299 ในรัชกาลสมเด็จพระบรมโกศ -- 17. ตำนานสร้างพระพิมพ์และวิธีบูชา.การปกครอง -- 1. พระราชทานบรรดาศักดิ์ให้นายพรหมเป็นที่ขุนอินทากร ปีมะแม พ.ศ. 2031 ในรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ -- 2. พระราชทานบรรดาศักดิ์ฝ่ายใน ให้แม่นางเกื้อ เลื่อนขึ้นเป็น แม่นางมงคลเทวีศรีสระแก้ว ปีขาล พ.ศ. 2037 ในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 -- 3. ขนบราชการมหาดเล็กและกรมวัง -- การแต่งหนังสือ -- 1. ทรงพระกรุณาให้แต่งพระราชพงศาวดารย่อ ปีวอก พ.ศ.2223 ในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์ -- 2. กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ทรงนิพนธ์นันโทปนันทสูตรคำหลวง ปีมะโรง พ.ศ.2279 ในรัชกาลสมเด็จพระบรมโกศ -- กระบวนเสด็จและการพระเมรุ --1. กระบวนแผนที่แห่เสด็จพระราชดำเนินพยุหยาตรา ทรงช้างขึ้นพระพุทธบาท ปีมะโรง พ.ศ. 2219 ในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์ -- 2. พระราชกระแส ร.ศ. 121 ทรงพระกรุณาสอบเรื่องราวตำราพระเมรุกรมหลวงโยธาเทพ -- 3. จดหมายเหตุสมเด็จพระบรมศพ (สมเด็จพระรูปเจ้า) ปีเถาะ พ.ศ. 2278 ในรัชกาลสมเด็จพระบรมโกศ.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS578 .ส6 2511 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379003459113
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks DS578 .ส6 2511 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ.2 พร้อมให้บริการ
31379005906822
รายการจองทั้งหมด: 0

ศพ พันเอกพระยาศรีวิสารวาจา ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส 8 มิถุนายน 2511.

ทางพระราชไมตรีและค้าขาย -- 1. จารึกพระเจดีย์สองรักษ์ ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ -- 2. หนังสือออกพระจอมเมืองศรีราชโกษา ปีระกาตรีศก (จ.ศ.983) ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม -- 3. หนังสือออกพระจอมเมืองศรีราชโกษา ฉบับที่ 2 -- 4. อักษรบวรกถา ของออกญาไชยาธิบดี เจ้าเมืองตะนาวศรีมหานคร ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม -- 5. พระราชหัตถเลขา (16 ธันวาคม ร.ศ.128) พระราชทานสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ -- 6. ลายพระหัตถ์สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ กราบบังคมทูลพระกรุณา (18 ธันวาคม ร.ศ.128) -- 7. พระราชหัตถเลขา (21 ธันวาคม ร.ศ.128) พระราชทานสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ -- 8. สัญญา ไทย-ฝรั่งเศส พ.ศ. 2231 ในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์ -- 9. หนังสือออกพระวิสูตรสุนทร ฉบับที่ 1 ถึงเสนาบดีฝรั่งเศส ลงวันพุธเดือน 8 แรม 2 ค่ำ ปีเถาะนพศก ศักราช 2231 -- 10.หนังสือออกพระวิสูตรสุนทร ฉบับที่ 2 ถึง มูสูลายิ ผู้บังคับกุมปันญี ลงวันพุธ เดือน 8 แรม 2 ค่ำ ปีเถาะนพศก ศักราช 2231 -- 11. ราชทูตไทยไปเฝ้าโปปอินโนเซนต์ ที่ 11 พ.ศ. 2231 ในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์.

การบำรุงศาสนา -- 1. พระราชทานสมณศักดิ์ให้เจ้าเถรพุทธสาคร เลื่อนขึ้นเป็นพระครูโมลีศรีราชบุตร เมืองพิจิตร พ.ศ.1959 ในรัชกาลสมเด็จพระอินทราชาเจ้า -- 2. สร้างพระพุทธบาทศิลาคู่ไว้ ณ เมืองชัยนาท ปีมะแม พ.ศ. 1970 ในรัชกาลสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (สามพญา) -- 3. พระราชทานสมณศักดิ์ให้พระมหาเถรสาริบุตร เลื่อนขึ้นเป็นพระมหาเถรปิยทัศศรีสารีบุตร ปีเถาะ พ.ศ.1978 ในรัชกาลสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (สามพญา) -- 4. สร้างพระอิศวีสำริดและซ่อมแปลงพระมหาธาตุกับวัดบริพารเมืองกำแพงเพชร ปีมะเมีย พ.ศ. 2053 ในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 -- 5. พระราชทานสมณศักดิ์ให้เจ้าเจ้านิตรยรัตน เลื่อนขึ้นเป็นเจ้ารัตนโมลีศรีไตรโลกย์ ปีกุน พ.ศ.1986 ในรัชกาลสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (สามพญา) -- 6. พระราชทานสมณศักดิ์ให้มหานิสสัยพรหมราชปฤย เลื่อนขึ้นเป็น พระครูธรรมเฐียร ปีฉลู พ.ศ. 2108 สมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิบดี ครองพิษณุโลก -- 7. ทรงพระกรุณาให้สร้างพระพุทธบาทจำลอง ประดิษฐานไว้ ณ วัดจุลามณี พิษณุโลก ปีวอก พ.ศ.2223 ในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์ -- 8. พระราชปุจฉาปฤษณาธรรม 8 ประการ เมื่อพ.ศ.2233 ในรัชกาลสมเด็จพระเพทราขา.

9. บุรณะพระบรมธาตุเมืองชัยนาท ปีระกา พ.ศ. 2260 ในรัชกาลสมเด็จพระที่นั่งท้ายสระ -- 10. พระบรมราชาธิบายเพิ่มเติมเรื่งอพระบรมธาตุเมืองชัยนาท -- 11. ชลอพระพุทธไสยาศและสร้างพระวิหารวัดป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พ.ศ.2271 ในรัชกาลสมเด็จพระที่นั่งท้ายสระ -- 12. ทรงพระกรุณาให้สร้างบานประตูมุก สำหรับพระอุโบสถวัดบรมพุทธาราม พระนคร ศรีอยุธยา พ.ศ. 2295 ในรัชกาลสมเด็จพระบรมโกศ -- 13. จดหมายเหตุระหว่างทางพระอุบาลีไปลังกาทวีป เพื่อตั้งสงฆมณฑลสยามวงศ์ พ.ศ. 2295 ในรัชกาลสมเด็จพระบรมโกศ -- 14. ทรงพระกรุณาให้สร้างบานประตูมุกการเปรียญ วัดพระพุทธไสยาศน์ป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พ.ศ.2296 ในรัชกาลสมเด็จพระบรมโกศ -- 15. สร้างพระวิหารร่มพระแท่นศิลาอาศน์ จังหวัดอุตรดิสถ์ พ.ศ.2297 ในรัชกาลสมเด็จพระบรมโกศ -- 16. ทรงพระกรุณาให้สร้างบานประตูมุกพระวิหารพระชืนราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2299 ในรัชกาลสมเด็จพระบรมโกศ -- 17. ตำนานสร้างพระพิมพ์และวิธีบูชา.

การปกครอง -- 1. พระราชทานบรรดาศักดิ์ให้นายพรหมเป็นที่ขุนอินทากร ปีมะแม พ.ศ. 2031 ในรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ -- 2. พระราชทานบรรดาศักดิ์ฝ่ายใน ให้แม่นางเกื้อ เลื่อนขึ้นเป็น แม่นางมงคลเทวีศรีสระแก้ว ปีขาล พ.ศ. 2037 ในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 -- 3. ขนบราชการมหาดเล็กและกรมวัง -- การแต่งหนังสือ -- 1. ทรงพระกรุณาให้แต่งพระราชพงศาวดารย่อ ปีวอก พ.ศ.2223 ในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์ -- 2. กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ทรงนิพนธ์นันโทปนันทสูตรคำหลวง ปีมะโรง พ.ศ.2279 ในรัชกาลสมเด็จพระบรมโกศ -- กระบวนเสด็จและการพระเมรุ --1. กระบวนแผนที่แห่เสด็จพระราชดำเนินพยุหยาตรา ทรงช้างขึ้นพระพุทธบาท ปีมะโรง พ.ศ. 2219 ในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์ -- 2. พระราชกระแส ร.ศ. 121 ทรงพระกรุณาสอบเรื่องราวตำราพระเมรุกรมหลวงโยธาเทพ -- 3. จดหมายเหตุสมเด็จพระบรมศพ (สมเด็จพระรูปเจ้า) ปีเถาะ พ.ศ. 2278 ในรัชกาลสมเด็จพระบรมโกศ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544