กฎหมายเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน / สมคิด เลิศไพฑูรย์.  (Text) (Text)

สมคิด เลิศไพฑูรย์
Call no.: KPT2506 .ส42Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2542Description: 236 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9742824886Subject(s): กฎหมายเลือกตั้ง -- ไทยLOC classification: KPT2506 | .ส42
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2506 .ส42 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379007297105
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2506 .ส42 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
31379007297113
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2506 .ส42 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 17 พร้อมให้บริการ
31379007297121
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks KPT2506 .ส42 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 31379007275945
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks KPT2506 .ส42 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 31379007275952
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks KPT2506 .ส42 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 31379007275960
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2506 .ส42 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379007275895
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2506 .ส42 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379007275903
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2506 .ส42 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379007275911
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2506 .ส42 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379007275929
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2506 .ส42 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379007275937
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Professor Direk Jayanama Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
KPT2506 .ณ632 คำอธิบายกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น พร้อมด้วยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 คำวินิจฉัยคณะกรรมการเลือกตั้ง รวมถามตอบข้อหารือ / KPT2506 .ณ632 คำอธิบายกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น พร้อมด้วยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 คำวินิจฉัยคณะกรรมการเลือกตั้ง รวมถามตอบข้อหารือ / KPT2506 .ร542 2554 รวมกฎหมายและพระราชบัญญัติต่าง ๆ : เอกสารประกอบการฝึกอบรม : โครงการฝึกอบรมนายทหารและนายตำรวจเพื่อทำหน้าที่เป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้เรื่องพรรคการเมืองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง / KPT2506 .ส42 กฎหมายเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน / KPT2506 .ส44 สรรพสาระการเลือกตั้ง / KPT2516 .ก9647 2551 การรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่อาจเกี่ยวข้องกับร่างกฎหมายในกระบวนการจัดทำร่างพระราชบัญญัติภายในฝ่ายบริหาร : KPT2516 .ค35 กระบวนการทำงานของระบบรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544