รีเอ็นจิเนียริ่งระบบราชการไทย : ข้อเขียนจากประสบการณ์การบริหารงาน / รุ่ง แก้วแดง.  (Text) (Text)

รุ่ง แก้วแดง, 2487-
Call no.: JQ1746.ฮ1 ร72Publication: กรุงเทพฯ : มติชน, 2538-2539Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4Description: 2 เล่ม : ภาพประกอบISBN: 9747115654 (ล. 1); 9743210652 (ล. 1 : 2540); 9747121468 (ล. 2)Subject(s): การรื้อปรับระบบ -- ไทยระบบราชการ -- ไทยการปฏิรูประบบราชการ -- ไทยLOC classification: JQ1746.ฮ1 | ร72
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1746.ฮ1 ร72 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 20 พร้อมให้บริการ
31379011883940
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1746.ฮ1 ร72 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 18 พร้อมให้บริการ
31379009021099
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks JQ1746.ฮ1 ร72 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379001086017
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks JQ1746.ฮ1 ร72 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379001086033
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks JQ1746.ฮ1 ร72 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
31379001086025
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks JQ1746.ฮ1 ร72 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
31379001086041
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1746.ฮ1 ร72 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379001052605
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books JQ1746.ฮ1 ร72 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 2 อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus ไปยัง Pridi Banomyong Library ตั้งแต่วันที่ 13/06/2022 31379006351937
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1746.ฮ1 ร72 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379006776133
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1746.ฮ1 ร72 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379006776141
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1746.ฮ1 ร72 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 17 พร้อมให้บริการ
31379009021073
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1746.ฮ1 ร72 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379006776208
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks JQ1746.ฮ1 ร72 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 19 พร้อมให้บริการ
31379010836139
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
JQ1746.ฮ1 ร72 รีเอ็นจิเนียริ่งระบบราชการไทย : ข้อเขียนจากประสบการณ์การบริหารงาน / JQ1746.ฮ1 ร72 รีเอ็นจิเนียริ่งระบบราชการไทย : ข้อเขียนจากประสบการณ์การบริหารงาน / JQ1746.ฮ1 ร72 รีเอ็นจิเนียริ่งระบบราชการไทย : ข้อเขียนจากประสบการณ์การบริหารงาน / JQ1746.ฮ1 ร72 รีเอ็นจิเนียริ่งระบบราชการไทย : ข้อเขียนจากประสบการณ์การบริหารงาน / JQ1746.ฮ1 ร611 2486 ระเบียบวิธีปติบัติราชการของทบวงการเมือง. JQ1746.ฮ1 ร614 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวรัสเซียที่มาใช้บริการ ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง : กรณีศึกษา: กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองกรุงเทพมหานคร กองกำกับการ 2 (งานขออยู่ต่อ) = Russian tourist's satisfaction on the services of Immigration Bureau : case study: Bangkok Immigration Division Subdivision 2 (Extension) / JQ1746.ฮ1 ร624 รางวัลแห่งความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544