รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพร้อมด้วยคำแปลภาษาอังกฤษ รวบรวมโดย วัฒนา รัตนวิจิตร และ มีชัย ฤชุพันธุ์.  (Text) (Text)

วัฒนา รัตนวิจิตร
Call no.: JQ1743.ก5 ว6 2511Publication: พระนคร, โรงพิมพ์เจริญธรรม, 2511Description: 40 หน้าSubject(s): รัฐธรรมนูญ -- ไทยConstitutions -- ThailandLOC classification: JQ1743.ก5 | ว6 2511
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks JQ1743.ก5 ว6 2511 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 31379001362517
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 JQ1743.ก5 ว6 2511 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379008813231
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1743.ก5 ว6 2511 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379000484023
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1743.ก5 ว6 2511 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379000484049
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/173691 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2511 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379000483959
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JQ1743.ก5 จ6 คำอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521. JQ1743.ก5 พ3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2519 และคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินทุกฉบับ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ พ.ศ. 2495 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518. JQ1743.ก5 พ3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2519 และคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินทุกฉบับ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ พ.ศ. 2495 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518. JQ1743.ก5 ว6 2511 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพร้อมด้วยคำแปลภาษาอังกฤษ JQ1743.ก5 ศ6 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้ง. JQ1743.ก5 ศ6 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้ง. JQ1743 .ภ9 รัฐธรรมนูญไทยกับหลักประกันในเรื่องสิทธิและเสรีภาพ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544