วิเคราะห์เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กับรัฐธรรมนูญฉบับสำคัญ = [An analytical and comparative study of Thai constitution (B.E.2540) and other Thai significant constitution] / โดย วิรัช วิรัชนิภาวรรณ.  (Text) (Text)

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
Call no.: KPT2064.5254.ฮ9 ว64Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2542Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 177 หน้าISBN: 9747717611Subject(s): กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทยLOC classification: KPT2064.5254.ฮ9 | ว64
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2064.5254.ฮ9 ว64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379008799208
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2064.5254.ฮ9 ว64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
31379009217119
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2064.5254.ฮ9 ว64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 17 พร้อมให้บริการ
31379009217127
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2064.5254.ฮ9 ว64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379007310114
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2064.5254.ฮ9 ว64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379007310122
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT2064.5254.ฮ9 ว64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379007310239
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT2064.5254.ฮ9 ว64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379007310247
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2064.5254.ฮ9 ว64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379007310205
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2064.5254.ฮ9 ว64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379007310213
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2064.5254.ฮ9 ว64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379007310221
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2064.5254.ฮ9 ว64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379007310155
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2064.5254.ฮ9 ว64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379007310163
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2064.5254.ฮ9 ว64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379007310171
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2064.5254.ฮ9 ว64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379007310189
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2064.5254.ฮ9 ว64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379007310197
รายการจองทั้งหมด: 0

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544