รัฐศาสตร์-การเมือง : รวมบทความวิชาการทางรัฐศาสตร์ / บรรณาธิการ นครินทร์ เมฆไตรรัตน์.  (Text) (Text)

นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, 2501-
Call no.: JQ1745 .ร624Publication: กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542-2543Description: 3 เล่ม : ภาพประกอบNotes: มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.ISBN: 9745727288; 9745727539; 9745727903Subject(s): ภูมิรัฐศาสตร์ -- ไทยกฎหมายปกครอง -- ไทยรัฐศาสตร์ไทย -- การเมืองและการปกครองLOC classification: JQ1745 | .ร624
Contents:ล. 1. 2492-2515 -- ล. 2. 2516-2525 -- ล. 3. 2526-2542.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1745 .ร624 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 24 พร้อมให้บริการ
31379008919004
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1745 .ร624 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 25 พร้อมให้บริการ
31379008919012
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1745 .ร624 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 26 พร้อมให้บริการ
31379008919020
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1745 .ร624 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 27 พร้อมให้บริการ
31379008919038
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1745 .ร624 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 23 พร้อมให้บริการ
31379008565492
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1745 .ร624 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 21 พร้อมให้บริการ
31379009133647
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1745 .ร624 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 22 พร้อมให้บริการ
31379009133654
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1745 .ร624 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379009747800
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1745 .ร624 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
31379009747818
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1745 .ร624 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 17 พร้อมให้บริการ
31379009747826
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1745 .ร624 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 18 พร้อมให้บริการ
31379009747834
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks JQ1745 .ร624 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 31379009747701
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JA69 .ร6155 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
นำเล่มมาแก้เป็น JQ1745 .ร624 ล. 3 ฉ. 2 31379002275437
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745.ก1 ร635 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
นำเล่มมาแก้เป็น JQ1745 .ร624 ล. 1 ฉ. 2 31379007288955
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books Charnvit Kasetsiri Room JQ1745 .ร624 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 พร้อมให้บริการ
31379015367122
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745 .ร624 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 28 พร้อมให้บริการ
31379010549708
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745 .ร624 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379007288963
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745 .ร624 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379009747677
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745 .ร624 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379009747685
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1745 .ร624 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 พร้อมให้บริการ
31379013876009
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1745 .ร624 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379007289037
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1745 .ร624 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379009747776
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1745 .ร624 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379009747784
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1745 .ร624 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379009747792
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1745 .ร624 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379002275452
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745 .ร624 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 19 พร้อมให้บริการ
31379007333801
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745 .ร624 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 20 พร้อมให้บริการ
31379007333819
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745 .ร624 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379007288948
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745 .ร624 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379007288989
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745 .ร624 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379007289045
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745 .ร624 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379007289060
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745 .ร624 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379007289078
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745 .ร624 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379009747719
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745 .ร624 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379009747727
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745 .ร624 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379009747735
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745 .ร624 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379009747743
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745 .ร624 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379009747750
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745 .ร624 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379009747768
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745 .ร624 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 19 พร้อมให้บริการ
31379009747842
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745 .ร624 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 20 พร้อมให้บริการ
31379009747859
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745 .ร624 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379011461838
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745 .ร624 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379007626683
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745 .ร624 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379002275429
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745 .ร624 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379002275445
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745 .ร624 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379002275460
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JQ1745 .ร624 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379007288997
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks JQ1745 .ร624 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 23 พร้อมให้บริการ
31379011042828
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks JQ1745 .ร624 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 24 พร้อมให้บริการ
31379011042836
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/184451 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
นำเล่มมาแก้เป็น JQ1745 .ร624 ล. 1 ฉ. 4 31379007288971
รายการจองทั้งหมด: 0

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

ล. 1. 2492-2515 -- ล. 2. 2516-2525 -- ล. 3. 2526-2542.

ชื่อเรื่องที่หัวกระดาษ: 50 ปี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544