ปัญหามลภาวะน้ำมันที่เกิดขึ้นจากเรือบรรทุกน้ำมันในทะเล ส่วนที่อยู่ในเขตอำนาจของรัฐชายฝั่ง / โดย ปิยะรัตน์ เลิศลอย.  (Text) (Text)

ปิยะรัตน์ เลิศลอย, 2513-
Call no.: K956 .ป64Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542Description: 9, 155 แผ่น : ภาพประกอบNotes: มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.Subject(s): มลพิษของน้ำมันในทะเล -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับเขตอำนาจศาลLOC classification: K956 | .ป64Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Thesis Thesis Sanya Dharmasakti Library
Theses Theses Stacks K956 .ป64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379007269641
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
K953 .อ36 กฎหมายว่าด้วยความรับผิดเพื่อความเสียหาย อันเกิดจากสินค้าที่ขาดความปลอดภัย = K956 .จ63 2559 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมภาวะมลพิษน้ำมันจากกิจกรรมการสำรวจและแสวงประโยชน์ในไหล่ทวีปไม่เกิน 200 ไมล์ทะเล / K956 .ป64 ปัญหามลภาวะน้ำมันที่เกิดขึ้นจากเรือบรรทุกน้ำมันในทะเล ส่วนที่อยู่ในเขตอำนาจของรัฐชายฝั่ง / K956 .ป64 ปัญหามลภาวะน้ำมันที่เกิดขึ้นจากเรือบรรทุกน้ำมันในทะเล ส่วนที่อยู่ในเขตอำนาจของรัฐชายฝั่ง / K956 .พ63 อนุสัญญาว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหายจากมลพิษน้ำมัน = K956 .ย624 อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความรับผิดชอบทางแพ่งเพื่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมันเชื้อเพลิง ค.ศ. 2001 = K964 .ส7 ความรับผิดทางอาญาในการกระทำของบุคคลอื่น :

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544