คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ / รวบรวมโดย พิชัย นิลทองคำ.  (Text) (Text)

พิชัย นิลทองคำ
Call no.: KPT2620.ก6 ค64Publication: กรุงเทพฯ : Athataya, 2541-Description: เล่มISBN: 9748658007; 9748657981; 9748657973; 9748657965; 9748657957; 9748664554; 9748664562; 9748664589Subject(s): กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทยLOC classification: KPT2620.ก6 | ค64
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT2620.ก6 ค64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379007745756
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT2620.ก6 ค64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379007745764
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT2620.ก6 ค64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379007800692
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT2620.ก6 ค64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379007745871
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT2620.ก6 ค64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379007745889
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT2620.ก6 ค64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379007745897
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT2620.ก6 ค64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379007746002
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT2620.ก6 ค64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379007746010
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT2620.ก6 ค64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379007746028
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT2620.ก6 ค64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 4 ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379007746135
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT2620.ก6 ค64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 4 ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379007746143
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT2620.ก6 ค64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 4 ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379007746150
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT2620.ก6 ค64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 5 ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379007746267
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT2620.ก6 ค64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 5 ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379007746275
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT2620.ก6 ค64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 5 ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379007746283
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT2620.ก6 ค64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 6 ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379007746390
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT2620.ก6 ค64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 6 ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379007746408
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT2620.ก6 ค64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 6 ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379007746416
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT2620.ก6 ค64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 7 ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379007746523
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT2620.ก6 ค64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 7 ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379007746531
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT2620.ก6 ค64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 7 ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379007746549
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT2620.ก6 ค64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 8 ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379007746655
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT2620.ก6 ค64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 8 ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379007746663
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT2620.ก6 ค64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 8 ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379007746671
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks KPT2620.ก6 ค64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379007316285
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks KPT2620.ก6 ค64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379007316293
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks KPT2620.ก6 ค64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379007316301
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks KPT2620.ก6 ค64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379007316319
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks KPT2620.ก6 ค64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379007316327
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks KPT2620.ก6 ค64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379007316335
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks KPT2620.ก6 ค64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 4 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379007316343
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks KPT2620.ก6 ค64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 4 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379007316350
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks KPT2620.ก6 ค64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 5 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379007316368
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks KPT2620.ก6 ค64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 5 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379007316376
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks KPT2620.ก6 ค64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 6 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379007316384
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks KPT2620.ก6 ค64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 6 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379007316392
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks KPT2620.ก6 ค64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 7 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379007316400
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks KPT2620.ก6 ค64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 7 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379007316418
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks KPT2620.ก6 ค64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 8 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379007316426
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks KPT2620.ก6 ค64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 8 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379007316434
รายการจองทั้งหมด: 0

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544