การบริหารรัฐกิจ หนังสือว่าด้วยการบริหารงาน การจัดองค์การ การบริหารงานบุคคล การปกครอง บังคับบัญชา มนุษยสัมพันธ์.  (Text) (Text)

ผุสดี สัตยมานะ
Call no.: JF1358 .ผ7 2517Publication: กรุงเทพฯ, มงคลการพิมพ์, 2517Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3Description: 402 หน้าSubject(s): การบริหารรัฐกิจการบริหารงานบุคคลมนุษยสัมพันธ์LOC classification: JF1358 | .ผ7 2517
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JF1358 .ผ7 2517 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379005687976
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JF1358 .ผ7 2517 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379005712196
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JF1358 .ผ7 2517 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379005687984
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JF1358 .ผ7 2517 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379005687968
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JF1358 .ผ7 2517 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379005714275
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JF1358 .ผ7 2517 การบริหารรัฐกิจ หนังสือว่าด้วยการบริหารงาน การจัดองค์การ การบริหารงานบุคคล การปกครอง บังคับบัญชา มนุษยสัมพันธ์. JF1358 .ผ7 2517 การบริหารรัฐกิจ หนังสือว่าด้วยการบริหารงาน การจัดองค์การ การบริหารงานบุคคล การปกครอง บังคับบัญชา มนุษยสัมพันธ์. JF1358 .ผ7 2517 การบริหารรัฐกิจ หนังสือว่าด้วยการบริหารงาน การจัดองค์การ การบริหารงานบุคคล การปกครอง บังคับบัญชา มนุษยสัมพันธ์. JF1358 .ผ7 2517 การบริหารรัฐกิจ หนังสือว่าด้วยการบริหารงาน การจัดองค์การ การบริหารงานบุคคล การปกครอง บังคับบัญชา มนุษยสัมพันธ์. JF1358 .พ6 วิชารัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทย : ผลงานของนักวิชาการไทยสมัยใหม่. JF1358 .พ46 2562 พลิกภาครัฐสู่การบริหารจัดการยุคใหม่ / JF1358 .พ57 รัฐประศาสนศาสตร์ : ทฤษฎีและแนวการศึกษา /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544