คำอธิบายกฎหมายภาษีสรรพสามิต ประกอบด้วยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 / โดย ประภาศ คงเอียด.  (Text) (Text)

ประภาศ คงเอียด, 2505-
Call no.: KPT3627 .ป46Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2542Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 2, 498 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9747717468Subject(s): อากรสรรพสามิต -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT3627 | .ป46
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks KPT3627 .ป46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 31379007326086
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT3627 .ป46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379007326011
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT3627 .ป46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379007326029
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT3627 .ป46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379007326037
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3627 .ป46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379007326094
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3627 .ป46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379007326102
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3627 .ป46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379007326110
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3627 .ป46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379007326045
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3627 .ป46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 ยืมออก 04/01/2022 31379007326052
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3627 .ป46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 ยืมออก 31/05/2022 31379007326060
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3627 .ป46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 ยืมออก 31/05/2022 31379007326078
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3627 .ป46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 ยืมออก 31/05/2022 31379007388250
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT3599 .ศ634 ปัญหาการจัดเก็บภาษีเงินได้จากบริษัทโฮลดิง (holding company) ในประเทศไทย = KPT3614 .ส746 การจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบริษัทต่างประเทศจากการพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์ = KPT3627 .ก945 2564 กฎหมายภาษีสรรพสามิต / KPT3627 .ป46 คำอธิบายกฎหมายภาษีสรรพสามิต ประกอบด้วยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 / KPT3627 .ป46 คำอธิบายกฎหมายภาษีสรรพสามิต ประกอบด้วยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 / KPT3627 .ป46 คำอธิบายกฎหมายภาษีสรรพสามิต ประกอบด้วยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 / KPT3627 .ม636 2556 ปัญหาเกี่ยวกับการอุทธรณ์ภาษีสรรพสามิต /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544