สรุปผลการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นในลักษณะประชาพิจารณ์เรื่องการปรับปรุงกฎหมายปกครองท้องถิ่นและการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่น ครั้งที่ 1 16 กรกฎาคม 2541 กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 20 กรกฎาคม 2541 ขอนแก่น ครั้งที่ 3 24 กรกฎาคม 2541 สงขลา ครั้งที่ 4 27 กรกฎาคม 2541 เชียงใหม่ / กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.  (Text) (Text)

กรมการปกครอง
Call no.: JS7401.ก9 ส45Publication: [กรุงเทพฯ] : กรม, 2542Description: 403 หน้าSubject(s): การปกครองท้องถิ่น -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยการกระจายอำนาจปกครอง -- ไทยLOC classification: JS7401.ก9 | ส45
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JS7401.ก9 ส45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379007314074
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JS7401.ก9 ส45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379007314090
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JS7401.ก9 ส45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379007314108
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JS7401.ก9 ส45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379007314082
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
JS7401.ก9 พ43 2541 หลักกฎหมายการปกครองท้องถิ่นไทย = JS7401.ก9 ว62 วิเคราะห์กฎหมายการปกครองท้องถิ่นไทยในรูปแบบสุขาภิบาล / JS7401.ก9 ส43 รวมบทความกฎหมายการปกครองท้องถิ่น / JS7401.ก9 ส45 สรุปผลการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นในลักษณะประชาพิจารณ์เรื่องการปรับปรุงกฎหมายปกครองท้องถิ่นและการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่น ครั้งที่ 1 16 กรกฎาคม 2541 กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 20 กรกฎาคม 2541 ขอนแก่น ครั้งที่ 3 24 กรกฎาคม 2541 สงขลา ครั้งที่ 4 27 กรกฎาคม 2541 เชียงใหม่ / JS7402.ก2 ช46 วิวัฒนาการการปกครองท้องถิ่นไทย / JS7402.ก2 ช46 วิวัฒนาการการปกครองท้องถิ่นไทย / JS7402.ก2 ช46 วิวัฒนาการการปกครองท้องถิ่นไทย /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544