ความหลากหลายทางวัฒนธรรม : กระบวนทัศน์และบทบาทในประชาสังคม / อมรา พงศาพิชญ์.  (Text) (Text)

อมรา พงศาพิชญ์
Call no.: HM101 .อ44Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542Description: 277 หน้าNotes: รวมฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5 2549.ISBN: 9741331207 (2549); 9746398873Subject(s): วัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงทางสังคมประชาสังคม -- ไทยไทย -- ภาวะสังคมLOC classification: HM101 | .อ44
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HM101 .อ44 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013481834
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HM101 .อ44 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012822368
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HM101 .อ44 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379002248277
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HM101 .อ44 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379002248285
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HM101 .อ44 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379002248293
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HM101 .อ44 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379007663413
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HM101 .อ44 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379008912835
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HM101 .อ44 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379010301043
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HM101 .อ44 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
31379010301050
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HM101 .อ44 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379007337687

วส 313

Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HM101 .อ44 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379007337695
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HM101 .อ44 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 ยืมออก 09/07/2022 31379007337703
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HM101 .อ44 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 7 ยืมออก 31/05/2022 31379007337745
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HM101 .อ44 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379007337711
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HM101 .อ44 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379007337729
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HM101 .อ44 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379007337737
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HM101 .อ44 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379007337752
รายการจองทั้งหมด: 0

รวมฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5 2549.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544