สิทธิบัตร : ตัวบทพร้อมข้อสังเกตเรียงมาตราและคำพิพากษาศาลฎีกา / วัส ติงสมิตร.  (Text) (Text)

วัส ติงสมิตร
Call no.: KPT1194 .ว64Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรรัชการพิมพ์, 2542Description: 189 หน้าISBN: 9748704289Subject(s): กฎหมายสิทธิบัตร -- ไทยLOC classification: KPT1194 | .ว64
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT1194 .ว64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379007375422
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT1194 .ด83 การพัฒนาระบบสิทธิบัตรยาของไทย และการเตรียมการรองรับผลกระทบจากการเจรจาเขตการค้าเสรีในประเด็นสิทธิบัตรยา : รายงานฉบับสมบูรณ์ / KPT1194 .พ46 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 (รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542) พร้อมทั้งย่อคำพิพากษาฎีกาเรียงตามมาตรา กฎกระทรวง ประกาศและระเีบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญา ประกาศกรมทะเบียนการค้า ข้อบังคับกระทรวงพาณิชย์ และพระราชบัญญัติคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. 2543 / KPT1194 .พ46 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 (รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542) พร้อมทั้งย่อคำพิพากษาฎีกาเรียงตามมาตรา กฎกระทรวง ประกาศและระเีบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญา ประกาศกรมทะเบียนการค้า ข้อบังคับกระทรวงพาณิชย์ และพระราชบัญญัติคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. 2543 / KPT1194 .ว64 สิทธิบัตร : KPT1194 .ว64 2545 สิทธิบัตร : ตัวบทพร้อมข้อสังเกตเรียงมาตราและคำพิพากษาศาลฎีกา / KPT1194 .ว64 2545 สิทธิบัตร : ตัวบทพร้อมข้อสังเกตเรียงมาตราและคำพิพากษาศาลฎีกา / KPT1194 .ส43 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา :

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544