(ร่าง)รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องกฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ = Electronic commerce law / กฤษณะ ช่างกล่อม.  (Text) (Text)

กฤษณะ ช่างกล่อม
Call no.: KPT3272 .ก915Publication: กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2542Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 147, [39] หน้าNotes: ชื่อเรื่องที่หน้าคำนำ : กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือกฎหมายแลกเปลี่ยน ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์.ISBN: 9747578611Subject(s): การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT3272 | .ก915
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3272 .ก915 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379010602358
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3272 .ก915 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379012411204
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT3272 .ก915 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379007376578
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT3272 .ก915 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379007376586
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks KPT3272 .ก915 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379008543770
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3272 .ก915 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379007376636
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3272 .ก915 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379007376594
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3272 .ก915 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379007376602
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3272 .ก915 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379007376610
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3272 .ก915 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379002027713
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT3272 .ก915 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379011428100
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT3272.ก23 2543ข ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ... : KPT3272.ก23 2543ข ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ... : KPT3272.ก28 2537 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 และกฎกระทรวง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม จนถึงปัจจุบัน / KPT3272 .ก915 (ร่าง)รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องกฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ = KPT3272 .ก915 (ร่าง)รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องกฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ = KPT3272 .ก915 (ร่าง)รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องกฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ = KPT3272 .ก915 (ร่าง)รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องกฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ =

ชื่อเรื่องที่หน้าคำนำ : กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือกฎหมายแลกเปลี่ยน ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์.

ชื่อเรื่องที่หัวกระดาษ: (ร่าง)กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544