ประมวลทัศนะของประชาชนจากประเด็นการทำประชาพิจารณ์ เพื่อร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 16 / โดย เจษฎา ณ ระนอง.  (Text) (Text)

เจษฎา ณ ระนอง
Call no.: KPT2064.52542.ก4 จ75Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์วิจัย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542Description: ก-ฎ, 158 แผ่น : ภาพประกอบSubject(s): การตรากฎหมาย -- ไทย -- การมีส่วนร่วมของพลเมืองกฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย -- มติมหาชนLOC classification: KPT2064.52542.ก4 | จ75
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2064.52542.ก4 จ75 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379001847079
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT2064.52542.ก4 จ75 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379007382766
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Professor Direk Jayanama Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT2064.5256ก6 2560ง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 / KPT2064.52517.ก3 2549 บันทึกแฟ้มงานของนายสัญญา ธรรมศักดิ์ นายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2517 : ข้อความบางตอน / KPT2064.52517.ก3 2549 บันทึกแฟ้มงานของนายสัญญา ธรรมศักดิ์ นายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2517 : ข้อความบางตอน / KPT2064.52542.ก4 จ75 ประมวลทัศนะของประชาชนจากประเด็นการทำประชาพิจารณ์ เพื่อร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 16 / KPT2064.52549.ก3 2550 ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช-- : KPT2064.52549.ก3 2550ก สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ พร้อมตารางเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญฯ พุทธศักราช 2540 : KPT2064.52549.ก3 2550ก สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ พร้อมตารางเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญฯ พุทธศักราช 2540 :

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544