ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร : กฎกระทรวงฉบับที่ 414 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518.  (Text) (Text)

กรุงเทพมหานคร. สำนักผังเมือง
Call no.: KPT3062.ก35 2542 ก2Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, [2542?]Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ส่วนใหญ่เป็นแผนที่สีSubject(s): กฎหมายผังเมือง -- ไทยผังเมือง -- ไทย -- กรุงเทพฯLOC classification: KPT3062.ก35 2542 | ก2
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT3062.ก35 2542 ก2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379007396873
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT3062.ก35 2542 ก2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379007396881
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT3061 .ก925 2557 กฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ / KPT3062.ก28 2538 กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการจัดสรรที่ดิน ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 (พ.ศ. 2515) พร้อมด้วย กฎกระทรวงมหาดไทย ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2535 ... / KPT3062.ก35 2542 ก2 ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร : KPT3062.ก35 2542 ก2 ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร : KPT3062.ก312518ก4 2550 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 / KPT3062.ก352549ก4 2549 กฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 / KPT3062.ก352549ก4 2549ก กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544