คำบรรยายกฎหมายพาณิชยนาวีกักเรือตามพระราชบัญญัติการกักเรือ พ.ศ. 2534 อนุสัญญาระหว่างประเทศและกฎหมายของบางประเทศพร้อมวิธีปฏิบัติบางประการ / ไผทชิต เอกจริยกร.  (Text) (Text)

ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-
Call no.: K1188.ก6 ผ98Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539Description: 205 หน้า : ภาพประกอบSubject(s): การกักเรือการกักเรือ -- ไทยLOC classification: K1188.ก6 | ผ98
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K1188.ก6 ผ98 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379006354014
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K1188.ก6 ผ98 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379006354022
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K1188.ก6 ผ98 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379006354030
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K1188.ก6 ผ98 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379006354048
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K1188.ก6 ผ98 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379006354055
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K1188.ก6 ผ98 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
31379009222507
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K1188.ก6 ผ98 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379006353966
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K1188.ก6 ผ98 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379006353974
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K1188.ก6 ผ98 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379006353982
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K1188.ก6 ผ98 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379006353990
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K1188.ก6 ผ98 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379006354006
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2559/338 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 ยืมออก 18/05/2023 31379006353925
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
K1188.ก6 ผ98 คำบรรยายกฎหมายพาณิชยนาวีกักเรือตามพระราชบัญญัติการกักเรือ พ.ศ. 2534 อนุสัญญาระหว่างประเทศและกฎหมายของบางประเทศพร้อมวิธีปฏิบัติบางประการ / K1188.ก6 ผ98 คำบรรยายกฎหมายพาณิชยนาวีกักเรือตามพระราชบัญญัติการกักเรือ พ.ศ. 2534 อนุสัญญาระหว่างประเทศและกฎหมายของบางประเทศพร้อมวิธีปฏิบัติบางประการ / K1188.ก6 ผ98 คำบรรยายกฎหมายพาณิชยนาวีกักเรือตามพระราชบัญญัติการกักเรือ พ.ศ. 2534 อนุสัญญาระหว่างประเทศและกฎหมายของบางประเทศพร้อมวิธีปฏิบัติบางประการ / K1188.ก6 ผ98 คำบรรยายกฎหมายพาณิชยนาวีกักเรือตามพระราชบัญญัติการกักเรือ พ.ศ. 2534 อนุสัญญาระหว่างประเทศและกฎหมายของบางประเทศพร้อมวิธีปฏิบัติบางประการ / K1188.ค5 ธ562 อนุสัญญาว่าด้วยการเคลื่อนย้ายซากเรือ = K1188.ก6 ผ98 2540 คำบรรยายกฎหมายพาณิชยนาวีกักเรือ (Arrest of seagoing ships) ตามพระราชบัญญัติการกักเรือ พ.ศ. 2534 อนุสัญญาระหว่างประเทศและกฎหมายของบางประเทศ พร้อมวิธีปฏิบัติบางประการ / K1196.ก35 อ37 อนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2549 /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544