เที่ยวทั่วไทยไปกับ "นายรอบรู้".  (Text) (Text)

นายรอบรู้
Call no.: DS566.2 .น65Series: นายรอบรู้ นักเดินทาง: Publication: กรุงเทพฯ : สารคดี, 2542-2548Description: 39 เล่ม : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ, ส่วนใหญ่เป็นแผนที่สีISBN: 9748211916 (v. 2); 9748211924 (v. 3); 9748211894 (v. 4); 9748211975 (v. 5); 9748211983 (v. 6); 9748211991 (v. 7); 9748211908 (v. 8); 9748211959 (v. 9); 9748211932 (v. 10); 9748212319 (v. 11); 9748212327 (v. 12); 9748212335 (v. 13); 9748212351 (v. 14); 9748212343 (v. 15); 9748212947 (v. 16); 9748212912 (v. 17); 9748212378 (v. 18); 9748212734 (v. 19); 9748212777 (v. 20); 9748212726 (v. 21); 9748212769 (v. 22); 9748212904 (v. 23); 9748212939 (v. 24); 9748212386 (v. 25); 9748212394 (v. 26); 9748212971 (v. 27); 9748212963 (v. 28); 9748212955 (v. 29); 9744840218 (v. 30); 9744840188 (v. 31); 9744840226 (v. 32); 9744840323 (v. 33); 9744840358 (v. 34); 9744840331 (v. 35); 9744840528 (v. 36); 9744840536 (v. 37); 9744840609 (v. 38); 9744841311 (v. 39); 9748212122 (v. 4 : 2542); 9748212076 (v. 1 : 2542)Subject(s): ไทย -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยวไทย -- หนังสือแนะนำLOC classification: DS566.2 | .น65
Incomplete contents:ล. 1. เพชรบุรี -- ล. 2. ชลบุรี -- ล. 3. ระยอง -- ล. 4. อยุธยา -- ล. 5. เชียงใหม่ -- ล. 6. เชียงราย -- ล. 7. แม่ฮ่องสอน -- ล. 8. ตาก -- ล. 9. ราชบุรี -- ล. 10. กาญจนบุรี -- ล. 11. ภูเก็ต -- ล. 12. พังงา -- ล. 13. กระบี่ -- ล. 14. ประจวบคีรีขันธ์ -- ล. 15. สมุทรปราการ -- ล. 16. เกาะสมุย -- ล. 17. น่าน -- ล. 18. พิษณุโลก -- ล. 19. เพชรบูรณ์ -- ล. 20. สุโขทัย -- ล. 21. บุรีรัมย์ -- ล. 22. นนทบุรี -- ล. 23. ลพบุรี -- ล. 24. สระบุรี -- ล. 25. จันทบุรี -- ล. 26. ตราด -- ล. 27. นครนายก -- ล. 28. เลย -- ล. 29. อุบลราชธานี -- ล. 30. นครปฐม -- ล. 31. นครราชสีมา -- ล. 32. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม -- ล. 33. ตรัง -- ล. 34. สงขลา -- ล. 35. สุราฎร์ธานี -- ล. 36. ชุมพร -- ล. 37. ลำปาง -- ล. 38. ปราจีนบุรี สระแก้ว -- ล. 39. สุรินทร์ ศรีสะเกษ
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books Charnvit Kasetsiri Room DS566.2 .น65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379015705511
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books Charnvit Kasetsiri Room DS566.2 .น65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 4 พร้อมให้บริการ
31379015371959
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books Charnvit Kasetsiri Room DS566.2 .น65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 4 พร้อมให้บริการ
31379015371967
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS566.2 .น65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379007411276
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS566.2 .น65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 11 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379002151208
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS566.2 .น65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 11 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379002151216
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS566.2 .น65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 11 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379002151224
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS566.2 .น65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 12 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379002151265
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS566.2 .น65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 13 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379002151323
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS566.2 .น65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 13 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379002151331
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS566.2 .น65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 14 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379002151380
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS566.2 .น65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 15 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379002151448
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS566.2 .น65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 16 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379008662455
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS566.2 .น65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 17 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379008662497
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS566.2 .น65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 18 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379008662539
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS566.2 .น65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 19 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379008662570
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS566.2 .น65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379007411383
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS566.2 .น65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 21 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379007741300
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS566.2 .น65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 21 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379008662653
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS566.2 .น65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 22 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379008662703
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS566.2 .น65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 23 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379008662737
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS566.2 .น65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 24 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379008662778
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS566.2 .น65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 25 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379007741342
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS566.2 .น65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 26 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379007741383
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS566.2 .น65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 28 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379007741466
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS566.2 .น65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 29 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379007741508
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS566.2 .น65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 29 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379007741516
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS566.2 .น65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 30 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379009141186
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS566.2 .น65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 31 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379009141210
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS566.2 .น65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 32 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379009141251
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS566.2 .น65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 33 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010195270
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS566.2 .น65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 34 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379009415267
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS566.2 .น65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 34 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379009415275
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS566.2 .น65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 35 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379009415309
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS566.2 .น65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 36 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379009576282
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS566.2 .น65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 37 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379009576472
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS566.2 .น65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 38 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010226455
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS566.2 .น65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 4 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011795847
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS566.2 .น65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 5 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379002305796
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS566.2 .น65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 5 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379009200206
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS566.2 .น65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 5 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379007411318
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS566.2 .น65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 6 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379002305713
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS566.2 .น65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 6 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379002305721
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS566.2 .น65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 7 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379007411334
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS566.2 .น65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 8 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379002305762
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS566.2 .น65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 9 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010191741
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks DS566.2 .น65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010797588
รายการจองทั้งหมด: 0

ล. 1. เพชรบุรี -- ล. 2. ชลบุรี -- ล. 3. ระยอง -- ล. 4. อยุธยา -- ล. 5. เชียงใหม่ -- ล. 6. เชียงราย -- ล. 7. แม่ฮ่องสอน -- ล. 8. ตาก -- ล. 9. ราชบุรี -- ล. 10. กาญจนบุรี -- ล. 11. ภูเก็ต -- ล. 12. พังงา -- ล. 13. กระบี่ -- ล. 14. ประจวบคีรีขันธ์ -- ล. 15. สมุทรปราการ -- ล. 16. เกาะสมุย -- ล. 17. น่าน -- ล. 18. พิษณุโลก -- ล. 19. เพชรบูรณ์ -- ล. 20. สุโขทัย -- ล. 21. บุรีรัมย์ -- ล. 22. นนทบุรี -- ล. 23. ลพบุรี -- ล. 24. สระบุรี -- ล. 25. จันทบุรี -- ล. 26. ตราด -- ล. 27. นครนายก -- ล. 28. เลย -- ล. 29. อุบลราชธานี -- ล. 30. นครปฐม -- ล. 31. นครราชสีมา -- ล. 32. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม -- ล. 33. ตรัง -- ล. 34. สงขลา -- ล. 35. สุราฎร์ธานี -- ล. 36. ชุมพร -- ล. 37. ลำปาง -- ล. 38. ปราจีนบุรี สระแก้ว -- ล. 39. สุรินทร์ ศรีสะเกษ

รวมฉบับพิมพ์ปีต่างๆ

ตั้งแต่ฉบับพิมพ์ปี 2549 เป็นต้นไป ทำบรรณานุกรมแยกเป็นรายเล่ม.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544