รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องทิศทางการจัดการสื่อมวลชนศึกษา ในประเทศไทย / โดย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ โครงการส่งเสริมสื่อมวลชนเพื่อเด็ก มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก.  (Text) (Text)

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ทิศทางการจัดการสื่อมวลชนศึกษาในประเทศไทย (2538 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ | มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก. โครงการส่งเสริมสื่อมวลชนเพื่อเด็ก
Call no.: P91.5 .ก65Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2538Description: 68 หน้า ภาพประกอบNotes: มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.Subject(s): สื่อมวลชน -- การศึกษาและการสอน -- ไทยLOC classification: P91.5 | .ก65
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Books General Stacks P91.5 .ก65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.4 พร้อมให้บริการ
31379006332382
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2559/11341 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.3 พร้อมให้บริการ
31379006332374
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Faculty of Journalism and Mass Communication Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
P91.3 .W56 2006 Mass media research : P91.3 .W56 2011 Mass media research : P91.3 .W56 2014 Mass media research : P91.5 .ก65 รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องทิศทางการจัดการสื่อมวลชนศึกษา ในประเทศไทย / P91.5 .ป4 รายงานการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กับพฤติกรรมการสื่อสารของนักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ในเขตกรุงเทพมหานคร = P91.5 .พ45 ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ของวิทยาลัยครู เกี่ยวกับการผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นนักสื่อสารพัฒนาการ ในระดับท้องถิ่น= The opinions of teachers colleges administrators and teachers in communication arts concerning the education of their students to became local development communicators / P91.5 .ร64 รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องการใช้สื่อประเพณีดั้งเดิมของชาวเขาเผ่าเย้า เผ่าลีซอ เผ่ากะเหรี่ยง /

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544