กฎหมายการศึกษา = Education laws / ธีรศักดิ์ อัครบวร.  (Text) (Text)

ธีรศักดิ์ อัครบวร
Call no.: KPT3138 .ธ67Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2538Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3Description: 239 หน้าISBN: 9748192091Subject(s): กฎหมายการศึกษา -- ไทยLOC classification: KPT3138 | .ธ67
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT3138 .ธ67 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ.1 พร้อมให้บริการ
31379006347109
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT3138 .ธ67 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ.2 พร้อมให้บริการ
31379006347117
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3138 .ธ67 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.3 พร้อมให้บริการ
31379006347125
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3138 .ธ67 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.4 พร้อมให้บริการ
31379006347133
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT3138 .ถ56 ปทานุกรมปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับสมบูรณ์ ฉบับแรกของประเทศไทย) / KPT3138 .ถ56 ปทานุกรมปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับสมบูรณ์ ฉบับแรกของประเทศไทย) / KPT3138 .ธ67 กฎหมายการศึกษา = KPT3138 .ธ67 กฎหมายการศึกษา = KPT3138 .น85 แนวทางในการยกร่างกฎหมายลำดับรองและบทความที่เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา / KPT3138 .บ365 การเปิดเสรีการค้าบริการการศึกษาภายใต้ข้อตกลง GATS ขององค์การการค้าโลก (WTO) กับประเทศไทย = Liberalization in education services under GATS and Thailand / KPT3138 .บ365 การเปิดเสรีการค้าบริการการศึกษาภายใต้ข้อตกลง GATS ขององค์การการค้าโลก (WTO) กับประเทศไทย = Liberalization in education services under GATS and Thailand /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544