กรอบความคิดหลักในการเรียบเรียงบทบัญญัติร่างรัฐธรรมนูญ ตามแนวรัฐธรรมนูญนิยม / โดย คณะกรรมาธิการพัฒนาประชาธิปไตย (คพป.)  (Text) (Text)

ไทย. สภาผู้แทนราษฎร. คณะกรรมาธิการพัฒนาประชาธิปไตย
Call no.: JQ1743.ก4 ก45Publication: กรุงเทพฯ : กองกรรมาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2537Description: 2 เล่มSubject(s): กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทยการแก้ไขรัฐธรรมนูญ -- ไทยLOC classification: JQ1743.ก4 | ก45
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1743.ก4 ก45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379009737470
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks JQ1743.ก4 ก45 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 31379006332143
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks JQ1743.ก4 ก45 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 31379006332135
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks JQ1743.ก4 ก45 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 31379006332150
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1743.ก4 ก45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379006332085
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1743.ก4 ก45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379006332093
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1743.ก4 ก45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379006332101
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1743.ก4 ก45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379006332168
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JQ1743.ก4 ก45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379006332127
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JQ1742 .ส66 การเมืองไทยกับพัฒนาการรัฐธรรมนูญ. JQ1742 .ส66 2549 การเมืองไทยกับพัฒนาการรัฐธรรมนูญ = Thai politics and constitutional development / JQ1743.ก3 ห4 คู่มือรัฐธรรมนูญ และธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร. JQ1743.ก4 ก45 ล. 1 กรอบความคิดหลักในการเรียบเรียงบทบัญญัติร่างรัฐธรรมนูญ ตามแนวรัฐธรรมนูญนิยม / JQ1743.ก4 ก45 ล. 2 กรอบความคิดหลักในการเรียบเรียงบทบัญญัติร่างรัฐธรรมนูญ ตามแนวรัฐธรรมนูญนิยม / JQ1743.ก4 ก45 ล. 2 กรอบความคิดหลักในการเรียบเรียงบทบัญญัติร่างรัฐธรรมนูญ ตามแนวรัฐธรรมนูญนิยม / JQ1743.ก5 จ6 คำอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544