กรอบความคิดหลักในการเรียบเรียงบทบัญญัติร่างรัฐธรรมนูญ ตามแนวรัฐธรรมนูญนิยม / โดย คณะกรรมาธิการพัฒนาประชาธิปไตย (คพป.)  (Text) (Text)

ไทย. สภาผู้แทนราษฎร. คณะกรรมาธิการพัฒนาประชาธิปไตย
Call no.: JQ1743.ก4 ก45Publication: กรุงเทพฯ : กองกรรมาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2537Description: 2 เล่มSubject(s): กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทยการแก้ไขรัฐธรรมนูญ -- ไทยLOC classification: JQ1743.ก4 | ก45
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1743.ก4 ก45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379009737470
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks JQ1743.ก4 ก45 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 31379006332143
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks JQ1743.ก4 ก45 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 31379006332135
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks JQ1743.ก4 ก45 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 31379006332150
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1743.ก4 ก45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379006332085
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1743.ก4 ก45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379006332093
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1743.ก4 ก45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379006332101
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JQ1743.ก4 ก45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379006332127
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JQ1743.5.ม7 ป65 2546 นโยบายการปกครองของรัฐบาลต่อชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2475-2516) = [The administrative policy of the government towards the Thai Muslims in the Southern provices (1932-1973)] / JQ1743.5.ม7 ป65 2546 นโยบายการปกครองของรัฐบาลต่อชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2475-2516) = [The administrative policy of the government towards the Thai Muslims in the Southern provices (1932-1973)] / JQ1743.ก3 ก5 ปริทรรศน์ รัฐธรรมนูญไทย JQ1743.ก4 ก45 กรอบความคิดหลักในการเรียบเรียงบทบัญญัติร่างรัฐธรรมนูญ ตามแนวรัฐธรรมนูญนิยม / JQ1743.ก4 ท9 2534 ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย : JQ1743.ก5 ท9 2534 ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2534 พร้อมด้วยแถลงการณ์คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติฉบับ 1-7 พุทธศักราช 2534 ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 1-56 พุทธศักราช 2534 / JQ1743.ก5 ท9 2534 ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2534 พร้อมด้วยแถลงการณ์คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติฉบับ 1-7 พุทธศักราช 2534 ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 1-56 พุทธศักราช 2534 /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544