รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาแนวทางการจัดการศึกษานอกโรงเรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของคนพิการในการฟื้นฟูและพึ่งตนเอง : กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม = Approaches for management of nonformal education through community participation to develop the learning capacity of the disabled in recuperating and relying on themselves : a case study undertaken in Nakhon Pathom Province / โดย บุญสม นาวานุเคราะห์.  (Text) (Text)

บุญสม นาวานุเคราะห์
Call no.: LC4814.ท92น2 บ73Publication: [กรุงเทพฯ] : กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ, [2542?]Description: 68 หน้า : ส่วนใหญ่เป็นภาพประกอบสีSubject(s): คนพิการ -- การศึกษา -- ไทย -- นครปฐมการศึกษานอกระบบโรงเรียน -- ไทย -- นครปฐม -- การมีส่วนร่วมของพลเมืองLOC classification: LC4814.ท92น2 | บ73
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks LC4814.ท92น2 บ73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379001848507
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks LC4814.ท92น2 บ73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379001848515
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks LC4814.ท92น2 บ73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379001848523
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks LC4814.ท92น2 บ73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379001848531
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/181038 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 ยืมออก 18/05/2023 31379001848549
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Thammasat Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
2555/181031 จุลสารธรรมศาสตร์ (ฉบับพิเศษ) วันสถาปนาครบรอบ 48 ปี 27 มิถุนายน 2525. 2555/181032 ธรรมศาสตร์ 50 ปี. 2555/181036 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน 1. 2555/181038 รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาแนวทางการจัดการศึกษานอกโรงเรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของคนพิการในการฟื้นฟูและพึ่งตนเอง : 2555/18104 การตลาดสินค้าเกษตรกรรมเบื้องต้น. 2555/181041 บุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : 2555/181042 รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาสำรวจการกระจายตัวของพืชโดยธรรมชาติ และแผนการปลูกไม้ (ป่าปลูก) ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต =

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544