ป่าเจ็ดชั้น : ปัญญาปราชญ์ / กรรณิการ์ พรมเสาร์, เบญจา ศิลารักษ์.  (Text) (Text)

กรรณิการ์ พรมเสาร์
นันทา เบญจศิลารักษ์
Call no.: DS570.ก6 ก44Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิภูมิปัญญา, 2542Description: 190 หน้า : ภาพสีประกอบNotes: ชื่อเรื่องที่ปกนอก : ป่าเจ็ดชั้น : ปัญญาปราชญ์ จากคำบอกเล่าของพ่อหลวงจอนิ โอโดเชา.ISBN: 9748719413Subject(s): จอนิ โอโดเชาชาวกะเหรี่ยง -- ไทย -- ความเป็นอยู่และประเพณีป่าไม้และการทำป่าไม้ -- แง่สังคม -- ไทย (ภาคเหนือ)ไทย (ภาคเหนือ) -- ภูมิปัญญาLOC classification: DS570.ก6 | ก44
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS570.ก6 ก44 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379001853762
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS570.ก6 ก44 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379001853788
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
DS570.99.ท9 อ44 การศึกษาพรมแดนความรู้ทางประวัติศาสตร์ด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม / DS570.ก6 .ป357 ภูมิปัญญานิเวศวิทยาชนพื้นเมือง : ศึกษากรณีชุมชนกะเหรี่ยง ในป่าทุ่งใหญ่นเรศวร / DS570.ก6 .ป357 ภูมิปัญญานิเวศวิทยาชนพื้นเมือง : ศึกษากรณีชุมชนกะเหรี่ยง ในป่าทุ่งใหญ่นเรศวร / DS570.ก6 ก44 ป่าเจ็ดชั้น : DS570.ก6 ข56 การเปลี่ยนแปลงวิถีการดำรงชีวิตของชุมชนกะเหรี่ยง : กรณีศึกษาหมู่บ้าน ในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ : รายงานการวิจัย / DS570.ก6 ข557 กะเหรี่ยง : หลากหลายชีวิตจากขุนเขาสู่เมือง / DS570.ก6 ข557 กะเหรี่ยง : หลากหลายชีวิตจากขุนเขาสู่เมือง /

ชื่อเรื่องที่ปกนอก : ป่าเจ็ดชั้น : ปัญญาปราชญ์ จากคำบอกเล่าของพ่อหลวงจอนิ โอโดเชา.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544