การสร้างธรรมาภิบาล (good governance) ในสังคมไทย / บวรศักดิ์ อุวรรณโณ.  (Text) (Text)

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
Call no.: JQ1745 .บ545Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2542Description: 272 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9742826188Subject(s): การบริหารรัฐกิจไทย -- การเมืองและการปกครองLOC classification: JQ1745 | .บ545
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1745 .บ545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379002216589
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1745 .บ545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379009424327
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745 .บ545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379001874768
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745 .บ545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379001874784
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745 .บ545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 5 ยืมออก 14/10/2021 31379001874800
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1745 .บ545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014409396
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1745 .บ545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379001874826
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1745 .บ545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379008386113
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books JQ1745 .บ545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 11 ยืมออก 14/10/2021 31379001874867
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JQ1745 .บ545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379001874792
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JQ1745 .บ545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379001874818
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JQ1745 .น85 แนวความคิดของศาสตราจารย์ ดร. อมร จันทรสมบูรณ์ เรื่อง ปฏิรูปการเมืองครั้งที่ 2 จากการเสวนาเรื่อง ''ปฏิรูปการเมือง : นักนิติศาสตร์หลงทางหรือ ?" วันที่ 22 พฤศจิกายน 2545 ที่ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; และ, พรรคทางเลือกที่สามเพื่อการปฏิรูปการเมืองครั้งใหม่ จากการเสวนาเรื่อง "แนวทางความเป็นไปได้และปัญหาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ" วันที่ 27 มีนาคม 2547 ที่ห้อง L.T.1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / JQ1745 .น85 แนวความคิดของศาสตราจารย์ ดร. อมร จันทรสมบูรณ์ เรื่อง ปฏิรูปการเมืองครั้งที่ 2 จากการเสวนาเรื่อง ''ปฏิรูปการเมือง : นักนิติศาสตร์หลงทางหรือ ?" วันที่ 22 พฤศจิกายน 2545 ที่ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; และ, พรรคทางเลือกที่สามเพื่อการปฏิรูปการเมืองครั้งใหม่ จากการเสวนาเรื่อง "แนวทางความเป็นไปได้และปัญหาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ" วันที่ 27 มีนาคม 2547 ที่ห้อง L.T.1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / JQ1745 .น85 แนวความคิดของศาสตราจารย์ ดร. อมร จันทรสมบูรณ์ เรื่อง ปฏิรูปการเมืองครั้งที่ 2 จากการเสวนาเรื่อง ''ปฏิรูปการเมือง : นักนิติศาสตร์หลงทางหรือ ?" วันที่ 22 พฤศจิกายน 2545 ที่ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; และ, พรรคทางเลือกที่สามเพื่อการปฏิรูปการเมืองครั้งใหม่ จากการเสวนาเรื่อง "แนวทางความเป็นไปได้และปัญหาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ" วันที่ 27 มีนาคม 2547 ที่ห้อง L.T.1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / JQ1745 .บ545 การสร้างธรรมาภิบาล (good governance) ในสังคมไทย / JQ1745 .บ545 การสร้างธรรมาภิบาล (good governance) ในสังคมไทย / JQ1745 .ป28 2557 ปฏิรูปการเมืองไทย : JQ1745 .ป28 2557 ปฏิรูปการเมืองไทย :

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544