แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JS7415.พ7 จ46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379002213230
Book Book Pridi Banomyong Library
Thailand Research Fund Publications TRF Publications Corner JS7415.พ7 จ46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 31379001865592
Book Book Pridi Banomyong Library
Thailand Research Fund Publications TRF Publications Corner JS7415.พ7 จ46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379001865576
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JS7415.พ7 จ46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379001865634
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JS7415.พ7 จ46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379001865600
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JS7415.พ7 จ46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379001865626
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JS7415.พ7 จ46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379001865642
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JS7415.พ7 จ46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379001865659
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Professor Direk Jayanama Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JS7415.ช9 ธ73 เชียงใหม่ 700 ปี : การฉลองวันเกิดเมือง การพัฒนาเมืองกับ การปกครองท้องถิ่น = Chiang Mai 700 years : city birthday celebration, city improvement and local self government / JS7415.พ2 ก6 ความสำนึกทางการเมืองของประชาชนต่อการปกครองท้องถิ่นในรูปเทศบาล : JS7415.พ7 จ46 รัฐบาล-ท้องถิ่น ใครควรจัดบริการสาธารณะ? / JS7415.พ7 จ46 รัฐบาล-ท้องถิ่น ใครควรจัดบริการสาธารณะ? / JS7415.ร73 ก875 บทวิเคราะห์การดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัดระยอง : JS7415.ร73ก87 วิเคราะห์การแทรกแซงของระบบราชการต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง : JS7415.ล33 ก33 ความเป็นนักประชาธิปไตยของผู้นำท้องถิ่น :

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544