ความเป็นไปได้และแนวทางการตรากฎหมายจัดตั้งองค์การมหาชน / โดย สุรพล นิติไกรพจน์.  (Text) (Text)

สุรพล นิติไกรพจน์
Call no.: KPT2877 .ส73Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักงาน ก.พ., 2543Description: 367 หน้าSubject(s): องค์การมหาชนอิสระ -- ไทยองค์การมหาชนอิสระ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT2877 | .ส73
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2877 .ส73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379009946162
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2877 .ส73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379009961351
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2877 .ส73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 ยืมออก 25/01/2022 31379001979567
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT2877 .ส73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379002158393
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2877 .ส73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 ยืมออก 02/02/2022 31379001979583
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2877 .ส73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 ยืมออก 03/02/2022 31379001979591
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2877 .ส73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 ยืมออก 04/02/2022 31379011667053
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/23059 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 18/05/2023 31379001932053
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Professor Direk Jayanama Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT2877.ก28 2543 ล. 1 องค์การมหาชน : KPT2877.ก292542 ก52 2542 พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 / KPT2877 .ว25 8 องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ / KPT2877 .ส73 ความเป็นไปได้และแนวทางการตรากฎหมายจัดตั้งองค์การมหาชน / KPT2920.ก28 2551 พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 1-11) พระพุทธศักราช 2457 ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2551-2553 / KPT2920.ก67 ก63 2559 การประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.-- และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / KPT2920 .ก964 การปรับปรุงกฎหมายกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น /

ชื่อเรื่องเดิม: การปรับปรุงโครงสร้างทางกฎหมายในการจัดองค์กร ในภาคมหาชน.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544