อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ คุณหญิงเตียง พันธุมนาวิน.  (Text) (Text)

Call no.: AC158.อ4 ต82Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์, 2528Description: 119 หน้า : ภาพประกอบNotes: ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร 12 ธันวาคม 2528.Subject(s): เตียง พันธุมนาวิน, คุณหญิง, 2456-2528พันธุมนาวิน (นาม)มนุษย์ (พุทธศาสนา)สวรรค์ -- พุทธศาสนานรก -- พุทธศาสนาภาษา -- แง่ศาสนา -- พุทธศาสนาอัมพาตLOC classification: AC158.อ4 | ต82
Contents:ปฏิปทาสู่สุคติภูมิ -- ภาษาคน-ภาษาธรรม -- คำกลอนธรรมะ ของท่านอาจารย์เจ้าคุณพุทธทาสภิกขุ -- การป้องกันอัมพาต โดย ประกิจ รอดประเสริฐ.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 CRE 1985 329517 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map Not for Loan 31379001961813
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks AC158.อ4 ต82 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379001961805
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
AC158.อ4 ก7 อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์ เกษม อุทยานิน. AC158.อ4 ค7 อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมหลวง เครือวัลย์ ประเสริฐสงคราม. AC158.อ4 ช9 อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพร้อยโทโชค จันทรางกูร. AC158.อ4 ต82 อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ คุณหญิงเตียง พันธุมนาวิน. AC158.อ4 ธ38 อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลตำรวจโท ธรรมรงค์ ปิณฑะรุจิ. AC158.อ4 ธ43 อนุสรณ์ในการพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตรจารย์ ธวัช ฉัตระเนตร. AC158 .อ4 ฟ7 อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ร.ต.อ. ฟุ้ง ระงับภัย.

ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร 12 ธันวาคม 2528.

ปฏิปทาสู่สุคติภูมิ -- ภาษาคน-ภาษาธรรม -- คำกลอนธรรมะ ของท่านอาจารย์เจ้าคุณพุทธทาสภิกขุ -- การป้องกันอัมพาต โดย ประกิจ รอดประเสริฐ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544