ข้อมูลประวัติศาสตร์การเมืองไทย : เหตุการณ์ทางการเมืองที่สำคัญฯ พ.ศ. 2475-ปัจจุบัน การเลือกตั้งทุกครั้งและการจัดตั้งรัฐบาลทุกสมัย / นคร พจนวรพงษ์, อุกฤษ พจนวรพงษ์.  (Text) (Text)

นคร พจนวรพงษ์
อุกฤษ พจนวรพงษ์
Call no.: JQ1745.ก1 น24Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด, 2542Description: 195 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9740851959Subject(s): รัฐธรรมนูญ -- ไทยไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2475-2540LOC classification: JQ1745.ก1 | น24
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1745.ก1 .น24 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379008520802
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks JQ1745.ก1 .น24 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 31379001950907
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks JQ1745.ก1 .น24 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 31379001950915
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745.ก1 .น24 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379001950840
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745.ก1 .น24 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379001950865
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1745.ก1 .น24 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379001957993
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1745.ก1 .น24 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379001958009
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1745.ก1 .น24 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379001958017
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JQ1745.ก1 .น24 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379001950899
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Professor Direk Jayanama Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JQ1743.ฮ9 อ44 การปฏิรูปการเมืองจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่? : I. ชนชั้นนำของไทย กับการปฏิรูปการเมือง (รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 211) II. รัฐธรรมนูญฯ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2539 จะปฏิรูปการเมืองได้หรือไม่ / JQ1743.2 .น34 2558 แนวทางปฏิรูปความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจนิติบัญญัติกับอำนาจบริหาร / JQ1745.ก1 .น24 ข้อมูลประวัติศาสตร์การเมืองไทย : เหตุการณ์ทางการเมืองที่สำคัญฯ พ.ศ. 2475-ปัจจุบัน การเลือกตั้งทุกครั้งและการจัดตั้งรัฐบาลทุกสมัย / JQ1745.ก1 .น24 ข้อมูลประวัติศาสตร์การเมืองไทย : เหตุการณ์ทางการเมืองที่สำคัญฯ พ.ศ. 2475-ปัจจุบัน การเลือกตั้งทุกครั้งและการจัดตั้งรัฐบาลทุกสมัย / JQ1745.ก1 .น24 ข้อมูลประวัติศาสตร์การเมืองไทย : เหตุการณ์ทางการเมืองที่สำคัญฯ พ.ศ. 2475-ปัจจุบัน การเลือกตั้งทุกครั้งและการจัดตั้งรัฐบาลทุกสมัย / JQ1745.ก1 ก4 การเมืองและประชาธิปไตยของไทย. JQ1745.ก1 ก4 การเมืองและประชาธิปไตยของไทย.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544