ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2543 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ].  (Text) (Text)

ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ
ธีระพล อรุณะกสิกร
Call no.: DOC .ท942ร63Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2543Description: 15 หน้าISBN: 9742826668Subject(s): นักการเมือง -- สถานภาพทางกฎหมาย -- ไทยจริยธรรมทางการเมือง -- ไทย
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Document Document Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Documents Circulation Counter DOC .ท942ร63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379009113144
Document Document Professor Direk Jayanama Library
Documents Circulation Counter DOC .ท942ร63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379001993840
Document Document Professor Direk Jayanama Library
Documents Circulation Counter DOC .ท942ร63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379001993857
Document Document Sanya Dharmasakti Library
Documents Circulation Counter DOC .ท942ร63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379001993824
Document Document Sanya Dharmasakti Library
Documents Circulation Counter DOC .ท942ร63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379001993832
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Professor Direk Jayanama Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
DOC .ท834ก94 Globalization 2000 / DOC .ท834ก94 Globalization 2000 / DOC .ท942ร63 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2543 / DOC .ท942ร63 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2543 / DOC .ท944ท62 ทางออกของ ม. 211 : DOC .ท952พ65 พิจารณาศึกษาเรื่อง การพัฒนาการค้าและอุตสาหกรรมไทยให้เป็นเลิศในภูมิภาค : DOC .ท7248 ทิศทางและแผนวิจัยเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ตรวจสอบแผนงานวิจัย หรือชุดโครงการวิจัยและโครงการวิจัยของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ที่เสนอของบประมาณประจำปีตามมติคณะรัฐมนตรี สำหรับปีงบประมาณ 2544-2546 /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544