คู่มือการใช้ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 : ฉบับชาวบ้าน / ญิบ พันจันทร์.  (Text) (Text)

ญิบ พันจันทร์, 2494-
Call no.: KPT2476 .ญ63Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2543Description: 88 หน้าNotes: ชื่อเรื่องที่สัน: คู่มือการใช้ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540.ISBN: 9742826676Subject(s): เสรีภาพด้านสารสนเทศ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยข้อมูลข่าวสารของราชการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT2476 | .ญ63
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks KPT2476 .ญ63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (นพวรรณ12มิย62) 31379001993733
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks KPT2476 .ญ63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (นพวรรณ12มิย62) 31379001993758
Book Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Books General Stacks KPT2476 .ญ63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379001993782
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2476 .ญ63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379001993717
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2476 .ญ63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379001993725
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2476 .ญ63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379001993741
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Faculty of Journalism and Mass Communication Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT2476.ก28 2543 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 : พร้อมด้วยกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และรายงานสรุปการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 / KPT2476.ก65 2542 ประมวลคำวินิจฉัย ข้อหารือว่าด้วย พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 / KPT2476 .ก915 110 คำถาม-คำตอบ คู่มือการใช้ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (9 ธันวาคม 2540-2545) / KPT2476 .ญ63 คู่มือการใช้ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 : KPT2476 .ท63 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กับการเข้าถึงข่าวสารของราชการของผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ / KPT2476 .พ46 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 "รัฐกับสิทธิได้รู้" ข้อมูลหรือข่าวสารของราชการ ฉบับประชาชน / KPT2476 .ร63 รัฐกับสิทธิได้รู้ข้อมูลหรือข่าวสารของราชการ :

ชื่อเรื่องที่สัน: คู่มือการใช้ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544