กฎหมายปกครอง : พร้อมด้วย พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และ พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 / โดย กมลชัย รัตนสกาววงศ์.  (Text) (Text)

กมลชัย รัตนสกาววงศ์, 2498-
Call no.: KPT2720 .ก43 2542Publication: กรุงเทพฯ : กองทุนสวัสดิการกองวิชาการ, 2542Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม]Description: 335 หน้าNotes: แก้ไขและเพิ่มเติมจาก: กฎหมายปกครอง : คำบรรยายสรุป บทความ รายงานการศึกษา. 2540.Subject(s): กฎหมายปกครอง -- ไทยการกระทำในทางปกครอง -- ไทยLOC classification: KPT2720 | .ก43 2542
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2720 .ก43 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379002111335
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2720 .ก43 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379002111434

วจ 612 ภาคการศึกษาที่ 2

Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2720 .ก43 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379002111442
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2720 .ก43 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379002111459
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/101725 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379002111392
รายการจองทั้งหมด: 0

แก้ไขและเพิ่มเติมจาก: กฎหมายปกครอง : คำบรรยายสรุป บทความ รายงานการศึกษา. 2540.

ฉ. 7-9 ชื่อเรื่อง: กฎหมายปกครอง : คำบรรยายสรุป บทความ รายงานการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 2. จัดพิมพ์โดยบริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชนจำกัด. 2543.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544