คำพิพากษาศาลฎีกา วิธีพิจารณาความแพ่ง / เรียบเรียงรวบรวมโดย พิชัย นิลทองคำ.  (Text) (Text)

พิชัย นิลทองคำ
Call no.: KPT1710 .พ62 2542Publication: กรุงเทพฯ : Athataya, 2542Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม]Description: 15 เล่มISBN: 9748722163; 9748722171; 9748722791; 9748722783; 9748722775; 9748723275; 9748723828; 9748723836; 9748723844; 9748724085; 9748724042; 9748724069; 9748724077; 9748724182; 9748724204Subject(s): วิธีพิจารณาความแพ่งคำพิพากษาศาล -- ไทยLOC classification: KPT1710 | .พ62 2542
Incomplete contents:ล. 1. บทวิเคราะห์ศัพท์ ศาล -- ล. 2. คู่ความและอำนาจฟ้อง -- ล. 3. การยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสาร -- ล. 4. พยานหลักฐาน 1 -- ล. 5. พยานหลักฐาน 2 -- ล. 6. คำพิพากษาและคำสั่ง -- ล. 7. แก้ไขคำพิพากษา คำสั่ง ค่าฤชาธรรมเนียมและฟ้องซ้ำ -- ล. 8. การดำเนินคดีอนาถา ความรับผิดในค่าฤชาธรรมเนียม และคำฟ้อง -- ล. 9. วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น ฟ้องซ้อน ฟ้องแย้ง ถอนฟ้อง แก้ไขคำร้อง แก้ไขคำให้การ -- ล. 10. ชี้สองสถาน วิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่ การพิจารณาโดยขาดนัด และอนุญาโตตุลากร -- ล. 11. อุทธรณ์ 1 -- ล. 12. อุทธรณ์ 2 -- ล. 13. ฎีกา -- ล. 14. วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา บังคับคดี ยึด อายัด และร้องขัดทรัพย์ -- ล. 15. บังคับคดี ขอเฉลี่ยทรัพย์ การจ่ายเงิน และตารางท้ายวิแพ่ง.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT1710 .พ62 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379007740708
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT1710 .พ62 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 10 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379007740799
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT1710 .พ62 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 11 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379007740807
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT1710 .พ62 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 12 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379007740815
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT1710 .พ62 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 13 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379007740823
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT1710 .พ62 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 14 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379007740831
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT1710 .พ62 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 15 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379007740849
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT1710 .พ62 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379007740716
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT1710 .พ62 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379007740724
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT1710 .พ62 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 4 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379007740732
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT1710 .พ62 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 5 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379007740740
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT1710 .พ62 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 6 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379007740757
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT1710 .พ62 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 7 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379007740773
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT1710 .พ62 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 8 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379007740765
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT1710 .พ62 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 9 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379007740781
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1710 .พ62 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379002011444
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1710 .พ62 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 พร้อมให้บริการ
31379002011451
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1710 .พ62 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 พร้อมให้บริการ
31379002011469
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1710 .พ62 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 4 พร้อมให้บริการ
31379002011477
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1710 .พ62 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 5 พร้อมให้บริการ
31379002011485
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1710 .พ62 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 6 พร้อมให้บริการ
31379002011493
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1710 .พ62 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 7 พร้อมให้บริการ
31379002011501
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1710 .พ62 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 8 พร้อมให้บริการ
31379002011519
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1710 .พ62 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 9 พร้อมให้บริการ
31379002011527
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1710 .พ62 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 10 พร้อมให้บริการ
31379002011535
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1710 .พ62 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 11 พร้อมให้บริการ
31379002011543
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1710 .พ62 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 12 พร้อมให้บริการ
31379002011550
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1710 .พ62 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 13 พร้อมให้บริการ
31379002011568
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1710 .พ62 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 14 พร้อมให้บริการ
31379002011576
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1710 .พ62 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 15 พร้อมให้บริการ
31379002011584
รายการจองทั้งหมด: 0

ล. 1. บทวิเคราะห์ศัพท์ ศาล -- ล. 2. คู่ความและอำนาจฟ้อง -- ล. 3. การยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสาร -- ล. 4. พยานหลักฐาน 1 -- ล. 5. พยานหลักฐาน 2 -- ล. 6. คำพิพากษาและคำสั่ง -- ล. 7. แก้ไขคำพิพากษา คำสั่ง ค่าฤชาธรรมเนียมและฟ้องซ้ำ -- ล. 8. การดำเนินคดีอนาถา ความรับผิดในค่าฤชาธรรมเนียม และคำฟ้อง -- ล. 9. วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น ฟ้องซ้อน ฟ้องแย้ง ถอนฟ้อง แก้ไขคำร้อง แก้ไขคำให้การ -- ล. 10. ชี้สองสถาน วิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่ การพิจารณาโดยขาดนัด และอนุญาโตตุลากร -- ล. 11. อุทธรณ์ 1 -- ล. 12. อุทธรณ์ 2 -- ล. 13. ฎีกา -- ล. 14. วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา บังคับคดี ยึด อายัด และร้องขัดทรัพย์ -- ล. 15. บังคับคดี ขอเฉลี่ยทรัพย์ การจ่ายเงิน และตารางท้ายวิแพ่ง.

ชื่อเรื่องที่ปกนอกและสัน: คำพิพากษาศาลฎีกา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544