กลไกทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 : ศึกษากรณีการจับ = Legal mechanisms for the protection of legal rights under the constitution of Kingdom of Thailand 1997 : a study of arresting / พิมพ์เพ็ญ พัฒโน.  (Text) (Text)

พิมพ์เพ็ญ พัฒโน
Call no.: KPT2460 .พ64Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาควิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2543]Description: ก-ฉ, 153 แผ่นISBN: 9743338373Subject(s): สิทธิพลเมือง -- การศึกษาเฉพาะกรณีการจับกุมLOC classification: KPT2460 | .พ64Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Thesis Thesis Sanya Dharmasakti Library
Theses Theses Stacks KPT2460 .พ64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379002100858
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
KPT2460 .ป45 2560 ล. 3 ประมวลรายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. เล่ม 3, ระหว่างกรกฎาคม 2558-ธันวาคม 2559 / KPT2460 .ป45 2560 ล. 3 ประมวลรายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. เล่ม 3, ระหว่างกรกฎาคม 2558-ธันวาคม 2559 / KPT2460 .พ46 2556 การคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาตามรัฐธรรมนูญ : KPT2460 .พ64 กลไกทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 : KPT2460 .พ445 2557 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2556 : KPT2460 .พ445 2557 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2556 : KPT2460 .ภ63 การพัฒนาหลักกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ในคดีปกครองประเภทสิ่งแวดล้อม การผังเมือง อาคาร โรงงาน และเหตุเดือดร้อนรำคาญ /

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544