สรุปผลการสัมมนาระดับภูมิภาคเรื่อง แนวคิด ทิศทาง และแผนการพัฒนาของประชาชนในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 / โดย คณะทำงานเลขานุการร่วมฝ่ายวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน.  (Text) (Text)

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. คณะทำงานเลขานุการร่วมฝ่ายวิชาการ | คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน
Call no.: HN700.592.พ6 ส464Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2538Description: 208 หน้าSubject(s): การพัฒนาชุมชน -- ไทยการพัฒนาชนบท -- ไทยไทย -- นโยบายเศรษฐกิจไทย -- นโยบายสังคมLOC classification: HN700.592.พ6 | ส464
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ส464 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379006397534
Book Book Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ส464 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379006397559
Book Book Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ส464 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379008922925
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
HN700.592.พ6 ส347 การพัฒนาหมู่บ้านตามอุดมการณ์ แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง / HN700.592.พ6 ส347 การพัฒนาหมู่บ้านตามอุดมการณ์ แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง / HN700.592.พ6 ส463 สรุปผลการดำเนินงานโครงการน้ำพระทัยจากในหลวงเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวพระราชดำริ ปี 2531-2535 / HN700.592.พ6 ส464 สรุปผลการสัมมนาระดับภูมิภาคเรื่อง แนวคิด ทิศทาง และแผนการพัฒนาของประชาชนในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 / HN700.592.พ6 ส573 การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในงานพัฒนาชุมชน = Cultural resource management in community development / HN700.592.พ6 ส573 การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในงานพัฒนาชุมชน = Cultural resource management in community development / HN700.592.พ6 ส573 การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในงานพัฒนาชุมชน = Cultural resource management in community development /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544