แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Document Document Pridi Banomyong Library
Documents Circulation Counter DOC .ส7234 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379002017219
Document Document Pridi Banomyong Library
Documents Circulation Counter DOC .ส7234 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379002017227
Document Document Pridi Banomyong Library
Documents Circulation Counter DOC .ส7234 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379002096726
Document Document Pridi Banomyong Library
Documents Circulation Counter DOC .ส7234 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379002096734
Document Document Pridi Banomyong Library
Documents Circulation Counter DOC .ส7234 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379002096676
Document Document Pridi Banomyong Library
Documents Circulation Counter DOC .ส7234 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379002096684
Document Document Pridi Banomyong Library
Documents Circulation Counter DOC .ส7234 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 4 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379002017243
Document Document Pridi Banomyong Library
Documents Circulation Counter DOC .ส7234 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 4 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379002017250
รายการจองทั้งหมด: 0

ล. 1: คู่มือการใช้สื่อการเรียนรู้เรื่อง ผู้แทนของประชาชน / ผู้เรียบเรียง ระวิวรรณ ภาคพรต.

ล. 2: กระบวนการเลือกตั้ง / ผู้เรียบเรียง ปาจรีย์ ธนะสมบูรณ์กิจ, นาตยา ทิพวันต์, ระวิวรรณ ภาคพรต ; บรรณาธิการ ระวิวรรณ ภาคพรต.

ล. 3: วิถีชิวิตประชาธิปไตย / ผู้ประพันธ์ บุญเสริม แก้วพรหม, อำไพพรรณ น้อยหนูจัตุรัส, ปราณี ปราบริปู ; บรรณาธิการ ระวิวรรณ ภาคพรต.

ล. 4: คู่มือการใช้สื่อการเรียนรู้เรื่อง ขั้นตอนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา / ผู้เรียบเรียง ระวิวรรณ ภาคพรต.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544