ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน / ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ บรรณาธิการ.  (Text) (Text)

ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
Call no.: JC599.ท9 ธ74Series: เศรษฐศาสตร์การเมือง (เพื่อชุมชน) ; ฉบับพิเศษPublication: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543Description: 218 หน้า : ภาพประกอบNotes: มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.ISBN: 9743349421Subject(s): สิทธิมนุษยชน -- ไทยไทย -- การค้าLOC classification: JC599.ท9 | ธ74
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JC599.ท9 ธ74 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379002329465
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JC599.ท9 ธ74 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379002211218
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JC599.ท9 ธ74 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379008520281
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks JC599.ท9 ธ74 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379002408228
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JC599.ท9 ธ74 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379008494545
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JC599.ท9 ธ74 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379002054527
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JC599.ท9 ธ74 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379009763229
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JC599.ท9 ธ74 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
31379009763237
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks JC599.ท9 ธ74 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 17 พร้อมให้บริการ
31379011301844
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks JC599.ท9 ธ74 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 18 พร้อมให้บริการ
31379011301851
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JC599.ท9 ธ37 สิทธิมนุษยชนในประวัติความคิดของสังคมไทย = JC599.ท9 ธ43 เอกสารประกอบการฝึกอบรม "สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา : JC599.ท9 ธ74 ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน / JC599.ท9 ธ74 ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน / JC599.ท9 ธ744 2564 ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน : การขับเคลื่อนผลการศึกษาวิจัยไปสู่การปฏิบัติ / JC599.ท9 น854 2563 แนวปฏิบัติเพื่อการจัดการร่วมประเด็นสิทธิชุมชน : สิทธิชุมชน กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการพัฒนารวมถึงสิทธิอื่นที่เกี่ยวข้อง / JC599.ท9 บ352 2558 บทวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ และเชื่อมโยงเพื่อวางทิศทางแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561) /

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544