โครงการศึกษาจัดทำรายงานประมวลผลข้อมูลการประเมินและติดตามผล การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Final report / โดย สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์ นักวิจัย ; ยุคลธร เตชะวนากร ผู้ช่วยนักวิจัย.  (Text) (Text)

กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์ | ยุคลธร เตชะวนากร, 2519- | สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Call no.: KPT2476 .ค93Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2543Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ)Subject(s): ข้อมูลข่าวสารของราชการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT2476 | .ค93
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2476 .ค93 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379002076207
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2476 .ค93 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379002076215
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2476 .ค93 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379002159490
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT2476 .ข547 คู่มือตอบข้อหารือในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 / KPT2476 .ค74 คู่มือเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 / KPT2476 .ค93 โครงการศึกษาจัดทำรายงานประมวลผลข้อมูลการประเมินและติดตามผล การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 : KPT2476 .ค93 โครงการศึกษาจัดทำรายงานประมวลผลข้อมูลการประเมินและติดตามผล การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 : KPT2476 .ค564 2549 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการและคดีปกครองเกี่ยวกับการไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร / KPT2476 .ค569 2554 ความรู้พื้นฐานและการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 / KPT2476 .ค783 2557 คู่มือสิทธิประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544