รายงานการวิจัยเรื่องการเมืองในระดับท้องถิ่นกับการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย : ศึกษาเปรียบเทียบการเมืองท้องถิ่นของสองนครในเขตภาคเหนือ ของประเทศไทย / โดย นครินทร์ เมฆไตรรัตน์.  (Text) (Text)

นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, 2501-
Call no.: JS7153.9.ช9 น34Publication: [กรุงเทพฯ] : กองการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2542Description: ก-ข, 170 หน้าISBN: 9748055949Subject(s): เทศบาลนครเชียงใหม่เทศบาลนครนครสวรรค์การปกครองท้องถิ่น -- ไทย (ภาคเหนือ)เชียงใหม่ -- การเมืองและการปกครองนครสวรรค์ -- การเมืองและการปกครองLOC classification: JS7153.9.ช9 | น34
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JS7153.9.ช9 น34 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379002099910
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JS7153.9.ช9 น34 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379002150408
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JS7153.9.ช9 น34 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379009565517
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JS7153.9.ช9 น34 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379010203629
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JS7153.9.ช9 น34 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379010203637
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JS7153.9.ช9 น34 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379002099928
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JS7153.9.ก26 อ636 2552 ตัวแบบทางกฎหมายสำหรับการปกครองท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ = JS7153.9.ช9 ก64 การบริหารงานของสุขาภิบาล : JS7153.9.ช9 ธ37 การศึกษาสถานภาพ บทบาท ประสิทธิภาพและข้อจำกัดขององค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน : JS7153.9.ช9 น34 รายงานการวิจัยเรื่องการเมืองในระดับท้องถิ่นกับการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย : JS7153.9.น3 บ63 บันทึกเจ็ดสิบปีที่โคราช / JS7153.9.น3 บ63 บันทึกเจ็ดสิบปีที่โคราช / JS7153.9.น4 อ22 2554 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ปีที่ 1 (26 กุมภาพันธ์ 2553-25 กุมภาพันธ์ 2554) /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544