โรงพักเพื่อประชาชน ; และ, บทบาทของตำรวจในการอำนวยความยุติธรรม แก่ประชาชนตามแนวทางรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 / คณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมวิชาการ และกองวิชาการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ.  (Text) (Text)

การสัมมนาเรื่อง "โรงพักเพื่อประชาชน" (2542 : สำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ. คณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมวิชาการ | สำนักงานตำรวจแห่งชาติ. กองวิชาการ | การสัมมนาเรื่องบทบาทของตำรวจในการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน ตามแนวทางรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 (2542 : กรุงเทพฯ)
Call no.: HV8252.55 .ก6277Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, 2543Description: 156 หน้า : ภาพสีประกอบNotes: การสัมมนาเรื่อง "โรงพักเพื่อประชาชน" ณ ห้องสัมมนาสำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก กรุงเทพฯ 21 มกราคม 2542 และการสัมมนาเรื่อง "บทบาทของตำรวจในการอำนวยความยุติธรรม แก่ประชาชนตามแนวทางรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540" ณ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ, 11 มีนาคม 2542.Subject(s): ตำรวจ -- ไทย -- การประชุมการบริหารงานยุติธรรมทางอาญา -- ไทย -- การประชุมLOC classification: HV8252.55 | .ก6277
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HV8252.55 .ก6277 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379002098003
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HV8252.55 .ก6277 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379002098011
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
HV8252.55 .ก463 ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มาพำนักอยู่ในย่านบางลำภู ต่อมาตรการรักษาความปลอดภัย = HV8252.55 .ก627 บทบาทของตำรวจในการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน ตามแนวทางรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 = HV8252.55 .ก627 บทบาทของตำรวจในการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน ตามแนวทางรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 = HV8252.55 .ก6277 โรงพักเพื่อประชาชน ; และ, บทบาทของตำรวจในการอำนวยความยุติธรรม แก่ประชาชนตามแนวทางรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 / HV8252.55 .ค746 คู่มือการดำเนินการทางวินัย ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 / HV8252.55 .ค746 คู่มือการดำเนินการทางวินัย ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 / HV8252.55 .ณ62 ตำรวจกับปัญหาสังคมไทย /

การสัมมนาเรื่อง "โรงพักเพื่อประชาชน" ณ ห้องสัมมนาสำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก กรุงเทพฯ 21 มกราคม 2542 และการสัมมนาเรื่อง "บทบาทของตำรวจในการอำนวยความยุติธรรม แก่ประชาชนตามแนวทางรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540" ณ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ, 11 มีนาคม 2542.

ชื่อเรื่องที่สัน: เอกสารส่งเสริมวิชาการตำรวจ ฉบับพิเศษ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544