คำแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา 2475-2543 / รวบรวมโดย นนทพันธ์ ภักดีผดุงแดน.  (Text) (Text)

นนทพันธ์ ภักดีผดุงแดน, 2479-
Call no.: JQ1745.ก55น4 ค658Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2543Description: 464 หน้าNotes: ศพ นางศรี กระตุฤกษ์ ณ เมรุหน้าวัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร 22 มิถุนายน 2543.ISBN: 9742722099Subject(s): ศรี กระตุฤกษ์, 2463-2543กระตุฤกษ์ (นาม)นโยบายของรัฐ -- ไทยLOC classification: JQ1745.ก55น4 | ค658
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1745.ก55น4 ค658 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379002211440
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1745.ก55น4 ค658 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379002212059
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1745.ก55น4 ค658 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379002213198
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1745.ก55น4 ค658 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379008520752
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 CRE 2000 342345 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map Not for Loan 31379002107754
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745.ก55น4 ค658 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379002107747
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1745.ก55น4 ค658 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379002107788
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745.ก55น4 ค658 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379002107796
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JQ1745.ก55น4 ค658 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379002107762
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JQ1745.ก55น4 ค658 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379002107770
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
JQ1745.ก55น4 ก6373 2558 การสังเคราะห์ภาพรวมเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ [ฉบับสมบูรณ์] / JQ1745.ก55น4 ข245 2554 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุปสรรคในการบริหารจัดการนโยบายสาธารณะ : JQ1745.ก55น4 ค65 คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภา วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2539. JQ1745.ก55น4 ค658 คำแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา 2475-2543 / JQ1745.ก55น4 ค943 โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ไปสู่การปฏิบัติ : JQ1745.ก55น4 จ72 เจาะข่าวนโยบายสาธารณะ / JQ1745.ก55น4 จ72 เจาะข่าวนโยบายสาธารณะ /

ศพ นางศรี กระตุฤกษ์ ณ เมรุหน้าวัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร 22 มิถุนายน 2543.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544