สี่จังหวัดภาคใต้กับปัญหาสิทธิมนุษยชน / สุรินทร์ พิศสุวรรณ และชัยวัฒน์ สถาอานันท์.  (Text) (Text)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันไทยคดีศึกษา
สุรินทร์ พิศสุวรรณ | ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, 2498-
Call no.: DS588.ต9 ธ45Series: ชุดศึกษาวิจัย พัฒนาการสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยPublication: กรุงเทพฯ, สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2527Description: (19), 176 หน้าISBN: 9745705241Subject(s): ไทย (ภาคใต้)ไทย (ภาคใต้) -- ปัญหาเชื้อชาติLOC classification: DS588.ต9 | ธ45
Contents:เงื่อนไขทางการเมืองที่นำไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ / สุรินทร์ พิศสุวรรณ -- อิสลามกับความรุนแรง : การศึกษาเฉพาะกรณีเหตุการณ์รุนแรงในสี่จังหวัดภาคใต้ประเทศไทย พ.ศ. 2519-พ.ศ. 2524 / ชัยวัฒน์ สถาอานันท์.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks DS588.ต9 ธ45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379001377218
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks DS588.ต9 ธ45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379001377192
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks DS588.ต9 ธ45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 30 พร้อมให้บริการ
31379011884765
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks DS588.ต9 ธ45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 31 พร้อมให้บริการ
31379011884773
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks DS588.ต9 ธ45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 32 พร้อมให้บริการ
31379011884781
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks DS588.ต9 ธ45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 21 พร้อมให้บริการ
31379003745123
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks DS588.ต9 ธ45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 22 พร้อมให้บริการ
31379003745131
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks DS588.ต9 ธ45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 23 พร้อมให้บริการ
31379003745149
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books Charnvit Kasetsiri Room DS588.ต9 ธ45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015108963
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books Charnvit Kasetsiri Room DS588.ต9 ธ45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015108971
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books Charnvit Kasetsiri Room DS588.ต9 ธ45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015108989
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books Charnvit Kasetsiri Room DS588.ต9 ธ45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015108997
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS588.ต9 ธ45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379003023034
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS588.ต9 ธ45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379003023026
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS588.ต9 ธ45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379003023018
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks DS588.ต9 ธ45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379005790846
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks DS588.ต9 ธ45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379005790820
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks DS588.ต9 ธ45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 18 พร้อมให้บริการ
31379004040631
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks DS588.ต9 ธ45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 19 พร้อมให้บริการ
31379004841244
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks DS588.ต9 ธ45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 20 พร้อมให้บริการ
31379005790796
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks DS588.ต9 ธ45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379001377085
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks DS588.ต9 ธ45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379001377077
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks DS588.ต9 ธ45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 28 พร้อมให้บริการ
31379011884740
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks DS588.ต9 ธ45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 29 พร้อมให้บริการ
31379011884757
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/63422 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379003745156
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/64469 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379005247342
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/64757 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379005247359
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/169878 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
31379004040664
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
DS588.ต5 ม5 บันทึกการเดินทางตรวจราชการภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ของฯพณฯจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์. DS588.ต9 ค563 2549 ความรู้และความไม่รู้ 3 จังหวัดชายแดนใต้. DS588.ต9 ธ45 สี่จังหวัดภาคใต้กับปัญหาสิทธิมนุษยชน / DS588.ต9 ธ45 สี่จังหวัดภาคใต้กับปัญหาสิทธิมนุษยชน / DS588.ต9 ธ45 สี่จังหวัดภาคใต้กับปัญหาสิทธิมนุษยชน / DS588.ต9 ป38 ปัญหาชนหมู่น้อยใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้. DS588.ต9 ส58 สรุปผลการวิจัยโครงการวิจัยพิเศษศึกษาขั้นต้นเรื่องทัศนคติและความต้องการของประชาชนใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

เงื่อนไขทางการเมืองที่นำไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ / สุรินทร์ พิศสุวรรณ -- อิสลามกับความรุนแรง : การศึกษาเฉพาะกรณีเหตุการณ์รุนแรงในสี่จังหวัดภาคใต้ประเทศไทย พ.ศ. 2519-พ.ศ. 2524 / ชัยวัฒน์ สถาอานันท์.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544