จดหมายเหตุลาลูแบร์ฉบับสมบูรณ์, ราชอาณาจักรสยาม แปลจาก A new historical relation of the Kingdom of Siam ซึ่ง A.P. Gem R.S.S. แปลจาก ภาษาฝรั่งเศส โดย สันท์ ท. โกมลบุตร.  (Text) (Text)

ลาลูแบร์, ซิมมอน เดอ, ค.ศ. 1642-1729
สันต์ เทวรักษ์ โกมลบุตร, 2451-2521
Call no.: DS578.6 .ล6 2510Publication: พระนคร, ก้าวหน้า. 2510Description: 2 เล่ม. ภาพประกอบ; 688 หน้า : ภาพประกอบSubject(s): ไทย -- การเมืองและการปกครองไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงศรีอยุธยา, 1893-2310LOC classification: DS578.6 | .ล6 2510
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books Charnvit Kasetsiri Room DS578.6 .ล6 2510 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015365829
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books Charnvit Kasetsiri Room DS578.6 .ล6 2510 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015365837
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS578.6 .ล6 2510 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 ยืมออก เล่มเดียวจบ 30/06/2022 31379010911072
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS578.6 .ล6 2510 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
เล่มเดียวจบ 31379011796233
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 DS578.6 .ล6 2510 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 ห้ามยืม 31379005148607
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS578.6 .ล6 2510 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379005148664
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS578.6 .ล6 2510 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379011799328
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 DS578.6 .ล6 2510 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 8 ห้ามยืม 31379003744670
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks DS578.6 .ล6 2510 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379005148573
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks DS578.6 .ล6 2510 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 1 ยืมออก 31/05/2022 31379007161707
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/103087 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2510 ล. 2 พร้อมให้บริการ
31379005795415
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/146465 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2510 ล. 2 พร้อมให้บริการ
31379005238200
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/102278 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2510 ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379003456283
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/127267 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2510 ล. 2 พร้อมให้บริการ
31379003456291
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Thammasat Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
2555/102267 การเสริมสร้างความเจริญให้แก่ท้องถิ่นชนบทไทยด้วยกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น. 2555/10227 Twentieth century music; 2555/102270 พัฒนาการของวัฒนธรรมฟุตบอลต่างประเทศในสังคมไทย พ.ศ. 2509-2544 = 2555/102278 จดหมายเหตุลาลูแบร์ฉบับสมบูรณ์, ราชอาณาจักรสยาม แปลจาก A new historical relation of the Kingdom of Siam ซึ่ง A.P. Gem R.S.S. แปลจาก ภาษาฝรั่งเศส 2555/10228 The place of the undergraduate cirriculum in Social work education. 2555/102286 การเลิกทาสในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. 2555/102288 คำถามและแนวคำตอบข้อสอบสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

ฉบับพิมพ์เล่มเดียวจบใช้ชื่อ: จดหมายเหตุลาลูแบร์ราชอาณาจักรสยาม.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544