จดหมายเหตุเรื่องการจลาจลเมื่อปลายแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (A European version of the revolution in Siam at the end of the reign of King Phra Narayana, 1688 A.D.) แปลโดย หลวงจินดาสหกิจ.  (Text) (Text)

จินดาสหกิจ (ละม้าย ธนะสิริ, หลวง, 2433-2523
Call no.: DS578.6 .ป415Publication: พระนคร, กรมศิลปากร, 2510Description: 36 หน้าNotes: ศพ ม.ร.ว. ทองเถา ทองแถม ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่ 18 ธันวาคม พุทธศักราช 2510.Uniform titles: ประชุมพงศาวดาร. ภาคที่ 81. Subject(s): ทองเถา ทองแถม, ม.ร.ว. 2452-2510ทองแถม (นาม)จดหมายเหตุ -- ไทยไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงศรีอยุธยา -- พระนารายณ์มหาราช, 2199-2231LOC classification: DS578.6 | .ป415
Contents:จดหมายเหตุ เรื่องการจลาจลครั้งใหญ่ในกรุงศรีอยุธยา และ การขับไล่ชาวฝรั่งเศสออกจากกรุง -- จดหมายเหตุรายวันของนายทหารฝรั่งเศสผู้หนึ่งซึ่งประจำการอยู่ที่เมืองมะริด ในบังคับบัญชาของมองซิเออร์ บรูฮัม.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS578.6 .ป415 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014929732
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 CRE 1967 34412 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map Not for Loan 31379005148946
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS578.6 .ป415 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ.1 พร้อมให้บริการ
31379005148953
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/48293 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379005148920
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/102625 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 18/05/2023 31379008207954
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/111975 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379008208044
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/179657 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.3 ยืมออก 18/05/2023 31379005148961
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/171581 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.4 พร้อมให้บริการ
31379005148896
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/179656 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.5 ยืมออก 18/05/2023 31379005148912
รายการจองทั้งหมด: 0

ศพ ม.ร.ว. ทองเถา ทองแถม ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่ 18 ธันวาคม พุทธศักราช 2510.

จดหมายเหตุ เรื่องการจลาจลครั้งใหญ่ในกรุงศรีอยุธยา และ การขับไล่ชาวฝรั่งเศสออกจากกรุง -- จดหมายเหตุรายวันของนายทหารฝรั่งเศสผู้หนึ่งซึ่งประจำการอยู่ที่เมืองมะริด ในบังคับบัญชาของมองซิเออร์ บรูฮัม.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544