คำอธิบายกฎหมายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ตามกฎหมายใหม่มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2543 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2543) พร้อมด้วยพระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส พ.ศ. 2542 / วิชัย ตันติกุลานันท์.  (Text) (Text)

วิชัย ตันติกุลานันท์
Call no.: KPT1572 .ว62Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์อักษร, 2543Description: 315 หน้าISBN: 9748597873Subject(s): การบริหารงานยุติธรรม -- ไทยศาล -- ไทยเขตอำนาจศาล -- ไทยผู้พิพากษา -- ไทยLOC classification: KPT1572 | .ว62
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1572 .ว62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
31379002194596
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1572 .ว62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 17 พร้อมให้บริการ
31379002194604
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1572 .ว62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 18 พร้อมให้บริการ
31379002194612
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1572 .ว62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 19 พร้อมให้บริการ
31379002194620
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1572 .ว62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 20 พร้อมให้บริการ
31379002194638
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks KPT1572 .ว62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (นพวรรณ12มิย62) 31379002194588
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT1572 .ว62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379002042225
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT1572 .ว62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379002042233
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1572 .ว62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379002042266
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1572 .ว62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379002042290
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1572 .ว62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379002194554
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT1572 .ย26 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม กฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับพระธรรมนูญศาลยุติธรรมพร้อมด้วยคำถามและคำตอบโดยสมบูรณ์ KPT1572 .ย26 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม กฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับพระธรรมนูญศาลยุติธรรมพร้อมด้วยคำถามและคำตอบโดยสมบูรณ์ KPT1572 .ย26 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม กฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับพระธรรมนูญศาลยุติธรรมพร้อมด้วยคำถามและคำตอบโดยสมบูรณ์ KPT1572 .ว62 คำอธิบายกฎหมายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ตามกฎหมายใหม่มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2543 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2543) พร้อมด้วยพระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส พ.ศ. 2542 / KPT1572 .ว62 2551 คำอธิบายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม / KPT1572 .ส35 2545 คู่มือกฎหมายวิธีสบัญญัติ 2 : KPT1572 .ส36 คู่มือกฎหมายวิธีสบัญญัติ 3 :

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544