กระบวนการยุติธรรมกับความรุนแรงที่เกิดแก่ผู้หญิง : รายงานการสัมมนา ... วันที่ 17 กันยายน 2542 โรงแรม เดอะแกรนด์ กรุงเทพฯ / จัดโดย สถาบันกฎหมายอาญา, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น, สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ; อุทัยวรรณ แจ่มสุธี, ปิยธิดา เจิมหรรษา, ชุติมา ศรีเอม [ผู้จัดทำ].  (Text) (Text)

การสัมมนาทางวิชาการในโครงการเวทีความคิดเพื่อการพัฒนากระบวนการ ยุติธรรมไทยเรื่องกระบวนการยุติธรรมกับความรุนแรงที่เกิดแก่ผู้หญิง (2542 : กรุงเทพฯ)
อุทัยวรรณ แจ่มสุธี | ปิยธิดา เจิมหรรษา | ชุติมา ศรีเอม | สถาบันกฎหมายอาญา | มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น. คณะนิติศาสตร์ | สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย
Call no.: KPT1572.ก67 ก64Publication: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2543Description: 66 หน้าNotes: มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.ISBN: 9748765067Subject(s): การบริหารงานยุติธรรม -- ไทย -- การประชุมสตรีที่ถูกทารุณกรรม -- สถานภาพทางกฎหมาย -- ไทย -- การประชุมLOC classification: KPT1572.ก67 | ก64
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1572.ก67 ก64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379012356748
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT1572.ก67 ก64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379008754187
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1572.ก67 ก64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379002142827
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT1572.ก32 ร54 2543-45 รวมระเบียบประกาศคำสั่งคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม / KPT1572.ก32 ร54 2546 รวมระเบียบประกาศคำสั่งคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม / KPT1572.ก32 ร54 2547 รวมระเบียบประกาศคำสั่งคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม / KPT1572.ก67 ก64 กระบวนการยุติธรรมกับความรุนแรงที่เกิดแก่ผู้หญิง : รายงานการสัมมนา ... วันที่ 17 กันยายน 2542 โรงแรม เดอะแกรนด์ กรุงเทพฯ / KPT1572.ก67 ก631 2550 การพัฒนากระบวนการยุติธรรมในสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก : KPT1572.ก67 ก6338 2553 นิติรัฐและพลเมือง ทางออกประเทศไทย : รายงานการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 8 และการประชุมนิติศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 7 = The rule of law and citizen solutions for Thailand : the 8th National Symposium of Justice Administration and 7th National Congress of Law / KPT1572.ก67 ค943 ผลงานทางวิชาการด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม :

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544