รายงานแนวโน้มเงินเฟ้อ / สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย.  (Continuing resource) (Continuing resource)

ธนาคารแห่งประเทศไทย
Call no.: HG1250.55 .ธ36Analytics: Show analyticsPublication: กรุงเทพฯ : ธนาคาร, 2543-Description: เล่ม : ภาพสีประกอบNotes: 2556- ใช้ชื่อ: รายงานนโยบายการเงิน.Publication Frequency: รายไตรมาส.Dates of Publication: ก.ค. 2543-.ISSN: 1513-6183Subject(s): เงินเฟ้อ -- ไทย -- วารสารไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ -- วารสารLOC classification: HG1250.55 | .ธ36
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HG1250.55 .ธ36 2557 มิ.ย. (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014466875
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HG1250.55 .ธ36 2558 มิ.ย. (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014848031
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HG1250.55 .ธ36 2557 ธ.ค. (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014632856
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HG1250.55 .ธ36 2557 ก.ย. (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014564430
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HG1250.55 .ธ36 2557 มี.ค. (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014375225
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HG1250.55 .ธ36 2556 ต.ค. (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014212352
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HG1250.55 .ธ36 2556 ก.ค. (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014108469
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HG1250.55 .ธ36 2556 เม.ย. (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014029939
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HG1250.55 .ธ36 2556 ม.ค. (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014001383
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HG1250.55 .ธ36 2555 ต.ค. (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013857603
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HG1250.55 .ธ36 2555 ก.ค. (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013777306
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HG1250.55 .ธ36 2555 พ.ค. (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013708798
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HG1250.55 .ธ36 2555 ม.ค. (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013657896
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HG1250.55 .ธ36 2554 ต.ค. (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013589214
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HG1250.55 .ธ36 2554 ก.ค. (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013539789
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HG1250.55 .ธ36 2554 เม.ย. (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013468484
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HG1250.55 .ธ36 2554 ม.ค. (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013385555
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HG1250.55 .ธ36 2553 ต.ค. (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013336699
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HG1250.55 .ธ36 2553 ก.ค. (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013195210
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HG1250.55 .ธ36 2553 เม.ย. (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013061784
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HG1250.55 .ธ36 2553 ม.ค. (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013001509
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HG1250.55 .ธ36 2552 ต.ค. (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012908894
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HG1250.55 .ธ36 2552 ก.ค. (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012743184
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HG1250.55 .ธ36 2548 ม.ค. (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379010425099
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HG1250.55 .ธ36 2547 ต.ค. (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379010277359
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HG1250.55 .ธ36 2547 ก.ค. (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379010142793
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HG1250.55 .ธ36 2547 เม.ย. (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379009997454
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HG1250.55 .ธ36 2547 ม.ค. (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379009873937
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HG1250.55 .ธ36 2546 ก.ค. (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379009600256
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HG1250.55 .ธ36 2546 เม.ย. (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379009510141
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HG1250.55 .ธ36 2546 ม.ค. (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379009378556
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HG1250.55 .ธ36 2545 ต.ค. (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379009279515
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HG1250.55 .ธ36 2545 ก.ค. (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379009080509
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HG1250.55 .ธ36 2552 เม.ย. (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379012583259
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HG1250.55 .ธ36 2551 ต.ค. (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379012371531
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HG1250.55 .ธ36 2551 ก.ค. (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379012249091
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HG1250.55 .ธ36 2551 ม.ค. (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379012011616
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HG1250.55 .ธ36 2550 ต.ค. (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011884922
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HG1250.55 .ธ36 2550 ก.ค. (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011733848
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HG1250.55 .ธ36 2550 เม.ย. (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011537561
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HG1250.55 .ธ36 2549 ต.ค. (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011464014
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HG1250.55 .ธ36 2550 ม.ค. (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011408151
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HG1250.55 .ธ36 2549 ก.ค. (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011195139
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HG1250.55 .ธ36 2549 เม.ย. (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011106318
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HG1250.55 .ธ36 2548 ก.ค. (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010670199
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HG1250.55 .ธ36 2548 เม.ย. (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010534478
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HG1250.55 .ธ36 2545 เม.ย. (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379009080384
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HG1250.55 .ธ36 2552 ม.ค. (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379012508595
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HG1250.55 .ธ36 2551 เม.ย. (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379012046851
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HG1250.55 .ธ36 2548 ต.ค. (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010881234
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HG1250.55 .ธ36 2549 ม.ค. (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010881267
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HG1250.55 .ธ36 2544 ก.ค. (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379009067472
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HG1250.55 .ธ36 2545 ม.ค. (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379008998628
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HG1250.55 .ธ36 2544 ต.ค. (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379008808066
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HG1250.55 .ธ36 2544 เม.ย. (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379007579841
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HG1250.55 .ธ36 2543 ก.ค. (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379002039676
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HG1250.55 .ธ36 2543 ต.ค. (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379008713555
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks HG1250.55 .ธ36 2556 ก.ค. (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015191720
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks HG1250.55 .ธ36 2551 ม.ค. (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379012011608
รายการจองทั้งหมด: 0

2556- ใช้ชื่อ: รายงานนโยบายการเงิน.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544